www.ofertapune.net Trajnim - Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Biznese | PunaIme

Trajnim – Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Biznese

Kompania

Top Consulting

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

20-11-2022

Data e perfundimit

05-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Burime Njerëzore

Top Consulting organizon trajnimin 2 ditorë me titull:

“????????? ? ???????? ????Ë???? ?Ë ???????

Datat: 13 & 14 Dhjetor 2022

?????: ??:??-??:3?

Lokacioni: Prishtinë

Trajnimi është i bazuar në shembuj të shumtë praktik nga përvojat e ndryshme dhe me sfidat me të cilat ballafaqohen menaxherët, zyrtarët e burimeve njerëzore apo edhe të interesuarve të cilët duan të punojnë në këtë departament.

Temat që do të shtjellohen në këtë trajnim janë:

– Si bëhet planifikimi i fuqisë punëtore;

– Si organizohet një Plan i Orientimit për punëtorët e rinjë;

– Rekrutimi i stafit; (rekrutimi i brendshëm dhe i jashtëm);

– Si përgatitet një dosje e punëtorit;

– Vlerësimi i performancës së punëtorëve;

– Qendra e vlerësimit dhe roli i saj;

– Motivimi i stafit;

– Menaxhimi i konflikteve;

– Menaxhimi i shpërblimit;

– Përpilimi i kontratave të punës;

– Përpilimi i vendimeve të pushimeve, anexkontratave etj;

– Krijimi i strukturës organizative (organogrami);

– Mënyra e funksionimit të departamentit të Burimeve Njerëzore;

– Ndarja e detyrave dhe përgjegjësive të punëtorëve;

– Menaxhimi i pushimeve vjetore, specifike, etj;

– Përpilimi i rregulloreve të punës;

– Analiza e Ligjit të punës dhe zbatimi i tij në praktikë.

 

Çmimi i trajnimit është: 79 ????, ku në çmim përfshihet edhe Certifikata e pjesëmarrjes si dhe materiali i trajnimit.

Ligjërues:

MSc. Liridon Alidemaj, CEO, Top Consulting

Profilin e trajnerit e keni në linkun: bit.ly/2Xu4YfP

?? ?ë ????????!

Të interesuarit mund ta rezervojnë vendin e tyre duke aplikuar përnes linkut: bit.ly/3U4cxCF apo përmes tel: +383 43 578 005

 

Apliko këtu