www.ofertapune.net Trajnim - Kontabiliteti në Biznese (me program) | PunaIme

Trajnim – Kontabiliteti në Biznese (me program)

Kompania

Top Consulting

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

14-11-2023

Data e perfundimit

04-12-2023

???????????? ???????????????????????????????????????? në bashkëpunim me ???????????????????? ???????????????????????????????????????? organizojnë trajnim 3 ditorë me titull:

???????????????????????????????????????????????????? ????Ë BIZNESE (???????? ????????????????????????????)

Datat e fillimit: ????,????,???? ???????????????????????????? ????????????????

Orari: 12:????????-16:30

Çmimi për person: 85 euro  ( zbritje nga 99 euro të çmimit bazë).

Lokacioni: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve, Prishtinë.

Trajnimi “Kontabiliteti në Praktikë” ka për qëllim fuqizimin profesional të kandidatëve në fushën e njohurive dhe aftësive themelore (fillestare) teorike dhe praktike për të mbajtur regjistrat e kontabilitetit dhe për të përcaktuar rezultatet e punës.

Aftësitë e fituara do t’i ndihmojnë kandidatët të punojnë më lehtë dhe në mënyrë konkurruese në tregun e punës.

Përmbajtja e trajnimit:

  • Tatimet në biznese të vogla dhe korporata (përfshirë edhe OJQ-të)
  • Tatimi në paga (TAP),
  • Tatimi në fitim (TAK),
  • TVSH-ja;
  • Plotësimi i librave tregtar dhe formularëve tatimor;
  • Përdorimi i raportimit EDI;
  • Regjistrimi i faurave të blerjes dhe shitjes;
  • Funskionimi i kontavbiltietit përmes programit kompjuterik;
  • Bashkëveprimi me pjesëmarrësit dhe angazhimi në detyra praktike, etj.

???????????????????? ????????????????????ë:

-Material falas rreth temës: Orientimi në karrierë & qasja në tregun e punës.

Ligjëruese:

Albulenë Rrahmani, Kontabiliste e certifikuar.

???????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????:

Trajnimi kushton 85 euro  ( zbritje nga 99 euro të çmimit bazë).

ku në çmim përfshihet edhe Certifikata e pjesëmarrjes.

????ë???????????????????? ???? ????????????????ë????????????????????????????!

Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar në linkun:

https://bit.ly/3ub6fbU

Tel: +383 43 578 005; [email protected]

Rezervimi i vendit bëhet vetëm me konfirmim të pagesës