www.ofertapune.net Trajnim i Specializuar: Ekzekutimi i Strategjisë në Biznes (sipas mësimeve dhe praktikave të Shkollës së Biznesit në Universitetin e HARVARDIT) | PunaIme

Trajnim i Specializuar: Ekzekutimi i Strategjisë në Biznes (sipas mësimeve dhe praktikave të Shkollës së Biznesit në Universitetin e HARVARDIT)

Kompania

Risk Smart Professional

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

14-09-2023

Data e perfundimit

07-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Risk Smart Professional L.L.C, dhe Harvard Business Strategy Specialist L.L.C, ( e specializuar në ekzekutimin e strategjive në biznes)
Organizon 
 
Trajnim të Specializuar: EKZEKUTIMI I STRATEGJISË NË BIZNES (sipas mësimeve dhe praktikave të Shkollë së Biznesi në Universitetin e HARVARDIT)
 
ARSYE KYÇE PER TË MARR PJESË:
 • Në çdo biznes gjejmë një strategji biznesi të formuluar mirë POR E EKZEKUTUAR DOBËT.
 • Gjithashtu ju mund të gjeni shumë këshilla se si të krijoni strategji më të mira, por ka shumë pak udhëzime se si të ekzekutohen ato strategji.
 • Rreth 75% e studimeve e tregojnë se ekzekutimi i strategjive në biznes është sfida numër një (1).
 • Studimet gjithashtu tregojnë se rreth 40% e bizneseve DËSHTOJNË NË EKZEKUTIMI TË STRATEGJIVE TË BIZNESIT.
 • Fitoni njohuri për të krijuar avantazh të MENJËHERSHËM ndaj konkurrencës.
Kjo pjesëmarrje REKOMANDOHET për 40 CREDITS- CPE dhe ka gjashtë (6) Module:
 1. Menaxhimi i Tensioneve të Ekzekutimit të Strategjisë
 2. Përafrimi i dizajnit të punës me strategjinë
 3. Aktivizimi / energjizimi i punonjësve për të zbatuar strategjinë
 4. Matja dhe Monitorimi i Performancës
 5. Identifikimi dhe Menaxhimi i Riskut
 6. Balancimi i Inovacionit dhe Kontrollit

Ky trajnim do t’ju prezantojë:

 • Korniza, mjete dhe ushtrime për vendosjen dhe gjurmimin e qëllimeve për iniciativat tuaja strategjik
 • Vlerësoni dhe ngrini menaxhimin e ekipit tuaj për tensionet thelbësore të ekzekutimit të strategjisë, duke përfshirë mënyrën e balancimit të rritjes, fitimit dhe kontrollit
 • Dizajnoni sisteme matëse për çdo dimension të performancës së biznesit
 • Identifikoni dhe menaxhoni rreziqet që mund të prishin ekzekutimin e strategjisë
 • Fuqizoni punonjësit përmes kornizave dhe programit të Optimizimit të Dizajnit të Punës, i cili ndihmon në hartimin e punëve me performancë të lartë që rrisin aftësinë e një ekipi për të ekzekutuar përgjegjësi kritike
 • Nxitja e ekzekutimit të suksesshëm të strategjisë duke krijuar një mjedis që komunikon se cilat mundësi dhe sjellje inkurajohen dhe cilat janë jashtë kufijve

 Përmbajtja: mësimet, metodologjia dhe praktikat janë në të bazuara në shkollën më të mirë të biznesit në botë: Shkolla e Biznesit të Harvardit.

 Ligjëruesi, është i specializuar në Ekzekutimin e Strategjisë në biznes nga Shkolla e Biznesit të Harvardit.

KUSH DO TË PËRFITOJË / Kush është Audienca ?

Menaxherë dhe profesionistë të nivelit të mesëm dhe të lartë

 • Fitoni kornizat dhe mjetet për të përmirësuar ekzekutimin e strategjisë brenda ekipit, departamentit ose organizatës suaj.

Menaxherët Aspirues

 • Përgatituni për një rol menaxherial dhe pozicionojeni veten për avancim duke mësuar se si të zbatoni në mënyrë efektive strategjinë.

Sipërmarrësit dhe Konsulentët

 • Dizenjoni struktura dhe sisteme të reja për të menaxhuar tensionet thelbësore të ekzekutimit të strategjisë dhe për të përmbushur qëllimet e biznesit.

Data e trajnimit: Moduli 1 dhe Moduli 2 do të mbahet me datën 28 ose 30 shtator 2023

 Për ti kompletuar gashtë (6) Modulet merr kohe rreth 6 ditë dhe synohet të përfundohet në data të caktuara nga Shtatori deri në Dhjetor 2023.

Certifikatë: Po, 40 orë CPE per krejt modulet ose 5 orë CPE për një Modul.

Vendet janë të limituara

 Forma e organizimit: Online përmes platformës Zoom.

Për me shumë info:

048 333 554

[email protected]