www.ofertapune.net Trajnim - Çështjet ligjore të HR/BNJ | PunaIme

Trajnim – Çështjet ligjore të HR/BNJ

Kompania

HR Bee

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

29-11-2022

Data e perfundimit

04-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Ligj & Legjislacion

 

Ky trajnim u ofron pjesëmarrësve një hyrje në ligjin e punësimit në Kosovë dhe elementet kryesore që praktikuesit e BNJ duhet të jenë të vetëdijshëm në praktikën e tyre.

Pjesëmarrësit do të mësojnë rreth pjesëve kyçe të legjislacionit, duke përfshirë ligjete e zbatueshme në Kosovë dhe ndryshimet në Akt, për të kuptuar elementët kryesorë të legjislacionit, rregullores dhe praktikave që ndikojnë në mënyrën se si menaxhohen burimet njerëzore brenda organizatave.

Ky trajnim është i përshtatshëm për: Pronar të biznesit, Menaxher/e të Burimeve Njerëzore, Asistent/e të Burimeve Njerëzore, Student dhe persona të tjere që dëshirojnë që të futen në fushën e Dixhitalizimit dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

 

*** Përmbajtja e trajnimit ***
*** Dita e 1 ***
Themellimi i marrëdhënies të punës dhe sistemimi i të punësuarit;
Orari i punës dhe pushimet e mungesat nga puna;
Mbrojtja dhe siguria në punë;
Paga dhe benificionet e të punësuarve;
Ndërprerja e marrëdhënies së punës dhe procedura për realizimin e të drejtave.

*** Dita e 2 ***
Kontrata e punës për kohë të caktuar;
Kontrata e punës për kohë të pacaktuar;
Kontrata e punës për punë dhe detyra specifike;
Vendimet për pushime;
Vendimet për ndërprerejn e kontratës të punës.

*** Dita e 3 ***
Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë kohë;
Ligji për Mbrojtjen e të Ushqyerit me Qumësht Giri;
Ligji për Gjak dhe Përbërësit e Gjakut;
Ligji për Greva;
Ligji për Aftësimin, riaftësimin professional dhe punësimin e personave me aftësi të Kufizuara;
Ligji për Inspektoriatin e Punë.

***
Ky trajnim është vlerësuar nga pjesëmarrësit me 9.15 pikë nga gjithsej 10.00 pikë.

Ligjeruesit
Donart Zeqiri – Ceo & Founder at HR bee
Blerim D. Halimi – Avokat & Trajner në HR bee

Ligjeruesit tanë kanë eksperiencë 17+ vjeçare në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe Menaxhimi të Korporatave
Ligjeriuesit tanë kanë tituj akademik PhD dhe Master nga universitetet vendore e ndërkombëtare.

Datat & Ora
12-13-14 Dhjetor 2022  /  17:30 – 20:00

Lokacioni
Dëshmoret e kombit, Objekti  40 /Kati 2 nr.5,
Ulpianë – Prishtinë

Numri i vendeve
Numri i vendeve: I kufizuar.
? Nxito, Vetem 7 vende të lira!

Certifikimi
Në fund të trajnimit në fjalë çdo pjesëmarrës do të pajiset me certifikatë.

Çmimi
Çmimi i trajnimit është 119.00 €
Pagesa duhet të bëhet 48 orë pas konfirmimin të pjesëmarrjes.
Aplikimi juaj do të konsiderohet i suksesshëm në momentin që kryhet pagesa.

Zbritja
Çmimi me zbritje 99.00€
Për të gjitha aplikimet para datës 28 Nëntor 2022

Linku për aplikim
https://hr-bee.com/academy 

WhatsApp / Viber
+383 49 57 99 99

Të gjitha trajnimet janë të postuar edhe në rrjete sociale.
Like & Follow – HR bee Academy në rrjete Sociale: Facebook, Instagram, Linkedin

HR bee Academy – Akademinë e liderëve të ardhshëm në HR/BNj

Apliko këtu