www.ofertapune.net Thirrje për Aplikim | PunaIme

Thirrje për Aplikim

Kompania

EAC Slovenian Business Club

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

19-11-2022

Data e perfundimit

06-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Oda Sllovene e Bizneseve organizon trajnimin e radhës për anëtarët e tij dhe bizneset e tjera me qëllim që t’i mbështesë ata në forcimin e organizimit të tyre të brendshëm të biznesit, inovacionit, planifikimit si dhe proceseve të

promovimit të eksportit të produkteve dhe shërbimeve, duke sjellë ekspert nga Sllovenia dhe vendi.

Trajnimet janë pa pagesë dhe në fund pjesëmarrësit pajisen me certifikatë.

Trajnimet mbahen nga data 21 Nëntor 2022 në Prishtinë.

Linku për aplikim: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHAjecj-81KtJXwoIXElU3J_0NhXw8OfN495ikQj0y_yTLnQ/viewform?fbclid=IwAR3hhglipXLgDWPitV6XjHmhqN4HMJDVW1l2Pd9pw_yS2VnAlyhwuWTrh0o


The Slovenian Business Club organizes the next training for its members and other businesses with the goal to support them in strengthening their internal business organization, innovation, planning as well as export promoting processes of products and services, bringing expert know-how from Slovenia and the country.

The trainings are free of charge and at the end the participants are provided with a certificate.

Apliko këtu