www.ofertapune.net Teknik Instalues (2), Praktikant (2), Ndihmës Depoist | PunaIme

Teknik Instalues (2), Praktikant (2), Ndihmës Depoist

Kompania

Professional Alarm

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

22-02-2023

Data e perfundimit

01-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Inxhinieri

Professional Alarm L.L.C është një ndërmarrje profesionale me një përvojë 20 vjeçare në tregun e Kosovës për furnizimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ndryshme të sigurisë si: Sistem I kamerave – CCTV, kontroll i qasjes, videofoni, Smart Home, sisteme të alarmit për paralajmërim dhe shuarje automatike të zjarrit, alarme kundër vjedhjes, sisteme të zërimit, sisteme kundër vjedhjës se artikujve – antishop lifting, sisteme të radio komunikimit, GPS, barriera automatike, motorra të dyerve, rrjete Lan & Wan, Fiber optik dhe sisteme tjera te sigurisë.

Professional Alarm LLC ju ofron kushte  të mira pune dhe pagesë të mirë e të rregulltë.

Në kuadër të zhvillimit të mëtutjeshëm, shpall këto vend të lirë pune:

Pozita- Teknik Instalues – Zyra qendrore Prishtinë (2 pozita) 

 Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

 • Pervojë pune në montimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të sigurisë;
 • Të paktën të ketë njohuri elementare për instalime elektrike
 • Të kenë të përfunduar minimum shkollën e mesme;
 • Të posedoj patent shofer, kategori B;
 • Aftësi për të punuar në situata stresuese;
 • Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.

Pozita- Praktikant-Teknik Instalues – Zyra qendrore Prishtinë (2 pozita) 

 • Të kenë të përfunduar minimum shkollën e mesme;
 • Të posedoj patent shofer, kategori B;

Pozita: Ndihmes Depoisti – Zyra qendrore Prishtinë (1 pozitë) 

 • Të kenë të përfunduar minimum shkollën e mesme;
 • Të posedoj patent shofer, kategori B;

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Të bëjë ngarkimin/shkarkimin e mallrave edhe të bëjë regjistrimin e tyre në depo,
 • Të bëjë pranimin e porosive,
 • Të bejë pregaditjen për daljen e mallit nga depo dhe organizimin e liferimit të mallit,
 • Të kujdeset për mirëmbajtjen e vendit te punës,
 • Detyra te tjera te percaktuara nga mbikqyresi direkt qe nderlidhen me punen

Afati dhe forma e aplikimit:

 Afati i aplikimit është deri me daten 10.03.2023 . Kandidatët e interesuar duhet të dërgojn CV-të dhe dokumentet e tjera që deshmojnë kualifikimin dhe përvojen e punës, përmes postës elektronike në e-mail adresën: [email protected]

Apliko këtu