www.ofertapune.net Supervizor klinik | PunaIme

Supervizor klinik

Kompania

The Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims KRCT

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

19/06/2020

Data e perfundimit

30-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të  Mbijetuarve të  Torturës shpallë:

Konkurs: Supervizor klinik për mbështetje të Komisionit Qeveritar për njohjen e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës ofron shërbime psikosociale dhe mjekësore  për të mbijetuarit e dhunës seksuale dhe është e autorizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për mbështetjen e procesit për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë.

Statusi i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, konstatohet nga Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë, i përbërë nga nëntë anëtarë, mbështetur nga  Sekretaria e Komisionit e përbërë nga tre anëtarë.

Me qëllim të mbështetjes së punës të anëtarëve të Komisionit qeveritar si dhe anëtarëve të Sekretarisë, ne do të kontraktojmë një mbikqyrës/supervizor klinik.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgaditja dhe realizimi i takimeve të rregullta individuale/grupore (së paku një herë në muaj) me anëtarët e komisionit /sekretarisë
 • Diskutimi dhe reflektimi për çështjet profesionale praktike, sfidave në shqyrtimin e lëndëve
 • Ofrimi i mbështetjes emocionale për anëtarët  e komisionit  dhe këshillave specifike për punë me raste të veçanta dhe për ngritjen e performancës në raport me palët që intervistohen
 • Zhvillimi i teknikave dhe strategjive ne ballafaqim me emocione  të forta dhe parandalimi i djegies profesionale
 • Teknika relaksimi – trup/mendje
 • Promovimin e mirëqenjes  psikologjike dhe rritjes së reziliencës për anëtarët e komisionit/sekretarisë

Te drejtë  aplikimi kanë  të  gjithë  kandidatët që  plotësojnë  kriteret e më poshtme:

 • Të  kenë  të  përfunduar studimet e larta në fushën e Shëndetit mendor (Psikologji,  Psikatri ose të ngjajshme) dhe të kenë licence për punë profesionale
 • Të  kenë përgaditje specifike për supervizim si dhe përvojë  në ofrimin e supervizimit
 • Të  kenë shkathtësi komunikimi dhe ndërveprimi
 • Fleksibilitet  dhe i/e orientuar në nevojat e anëtarëve  te komisionit/ sekretarisë

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Curriculum Vitae dhe dëshmi tjera për përvojën e mëparshme
 • Letër motivimi

Dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen në formë elektronike në: [email protected]

Konkursi mbetet i hapur deri më  30 Qershor 2020, ndërkaq do të  kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistim.