www.ofertapune.net Shofer | PunaIme

Shofer

Kompania

Islamic Relief Kosova

Lokacioni

Hani i Elezit

Data e publikimit

14-11-2023

Data e perfundimit

29-11-2023

Lloji i orarit

Full Time

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit dhe bashkëfinancimit në mes të ISLAMIC RELIEF KOSOVA dhe Komunës së HANIT TË ELEZIT për implementimin e projektit Projekti i Integruar afatgjatë – Një rrugë drejt zhvillimit në Komunën e Hanit të Elezit” gjatë viteve 2023-2025 me pin kod 020_004574 dhe numër të protokollit 02/7988, ISLAMIC RELIEF për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozitën: Shofer (1 pozitë), ri-shpall këtë:

K O N K U R S

Titulli i punës: SHOFER  

Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)

Numri i Referencës: IR/RKS/15-2023

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së Hanit të Elezit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Hanit të Elezit – zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Bënë kontrollimin e veturës, autoambulancës dhe përgatit atë për çdo rast kur duhet të intervenoj mjeku në teren apo në qendrat më të mëdha si në Prishtinë dhe jashtë shtetit.
 • Për çdo dite mbanë evidencën e kilometrazhesh se kaluar dhe në fund të orarit ia dorëzon mjekut të ambulancës.
 • Po ashtu është i obliguar qe te vozisë ekipin mjekësor për kontroll në teren.
 • Kryen punët tjera nga fushë-veprimtaria e ndihmës së shpejt dhe punët që urdhërohen nga mjeku i qendrës.
 • Është përgjegjës për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve në vendin e punës.

Edukimi dhe kualifikimi:

 • Shkollim i mesëm
 • Përvoja e punës 1 (një) vit;
 • Të ketë patentë shoferin Kategori B (e preferuar edhe kategoria C për shkak të mundësisë për vozitje jashtë shtetit)
 • Trajnimet (të dëshiruara);
 • Shkathtësi dhe aftësi personale për të punuar në grup.
 • Vërtetimi që nuk është në hetuesi dhe nuk zhvillohet ndonjë procedurë penale ndaj tij.

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri të mira teknike për veturë.

Projekti Projekti i Integruar afatgjatë – Një rrugë drejt zhvillimit në Komunën e Hanit të Elezit” gjatë viteve 2023-2025

Bashkëfinancuesit: Islamic Relief Kosova dhe Hani i Elezit

Vendi i punës: Komuna e Hanit të Elezit, Zonat rurale

Numri i Referencës dhe pozitat:

IR/RKS/15-2023 – Shofer (1 pozitë).

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Dhjetor 2025  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit)

Përgjegjës për procedurat e rekrutimit është Islamic Relief Kosova.

Mënyra e Aplikimit: Për këtë pozitë duhet të aplikohet online në këtë link: https://bit.ly/APPLYHERE-, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online. Dokumentet duhet të ngarkohen në PDF.

Afati i aplikimit:

Nga data 14.11.2023 deri më 21.11.2023 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 21.11.2023 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

SQARIM:

Përgjegjës për procedurat e rekrutimit është Islamic Relief Kosova.

Për pozitat e cekura më sipër do të ftohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit dhe të cilët kanë bashkangjitur dokumentet e kërkuara në aplikacion. Kandidatët do të ftohen për të ju nënshtruar procedurave të testimit/vlerësimit.

Për datën dhe vendin e mbajtjes së intervistës kandidatët do të njoftohen me kohë përmes e-mailit.

Në rast të mosvaliditetit apo mosfunksionimit të e-mail adresave dhe e-maileve të shënuara gabimisht nga ana e kandidatëve në formularin tonë elektronik dhe mos bashkangjitjes së dokumenteve të kërkuara në formularin online të aplikimit, Islamic Relief nuk do të mbaj përgjegjësinë për mos arritjen e e-maileve te kandidatët në fazën e ftesës për proceset rekrutuese dhe për mospërzgjedhjen e kandidatëve me dokumente të mangëta.

Prishtinë, 14 Nëntor 2023