www.ofertapune.net Shitëse | PunaIme

Shitëse

Kompania

Age Stop Switzerland

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

13-09-2023

Data e perfundimit

12-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

Age Stop Switzerland kerkon:

    Shitëse

Perfaqesuesja e shitjeve kryen funksionin e prezantimit të produkteve skin care duke patur në fokus shitjet nepermjet dhënies së informacioneve mbi funksionet dhe benefitet e këtyre produkteve.

Përgjegjësitë: 

  • Sigurohet që klientët të marrin shërbim të shpejtë dhe cilësor;
  • Mirëpret klientët  dhe i orienton drejt produktit/ produkteve që kërkojnë 
  • Informon klientin lidhur me gamën e produkteve të ofruara dhe demonstron apo shpjegojnë përdorimin dhe funksionimin e produktit për shitje;   
  • Këshillon klientin për përdorimin dhe kujdesin lidhur me produktin përkatës;   
  • Informon klientin lidhur me çmimet e produktit dhe mënyrat e mundshme të pagesës;   
  • Kryen regjistrimin e shitjeve në regjistra përkatës ose kompjuter;
  • Harton kërkesën për furnizime në raste mungesash të produktit në njësinë e vet të shërbimit;   
  • Stivon dhe reklamon mallra për shitje duke përfunduar dhe paketim mallrave të shitur;  
  • Jep informacione shtesë lidhur me shërbimet e ndryshme që kryhen në njësinë e saj kur është e nevojshme;   
  • Kontrollon hartimin e faturave,  llogarive apo marrjen e pagesës përkatëse;  

Kualifikimet:

Edukimi:  Të ketë përfunduar universitetin   

Gjuhe te huaja: Anglisht.   

Njohuri kompjuterike: Paketa Microsoft Office   

Eksperienca e kerkuar: Mbi 2 vit eksperience ne fushën e shërbimit dhe shitjes, preferohet nese ka punuar ne sektorin e SKINCARE

Kandidati që do te pranohet do te kete mundesinë që të fillojë menjehere punë.

Ju lutem aplikoni duke derguar email me CV tuaj  ne [email protected]