www.ofertapune.net Recepsionist për ndërrimin e natës | PunaIme

Recepsionist për ndërrimin e natës

Kompania

Hotel Garden

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26-05-2023

Data e perfundimit

25-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Pozicioni: Recepsionist / Për ndrimin e natës

Pergjegjësia

 • Është përgjegjëse për të siguruar shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë mysafirët që nga momenti i kontaktimit, arritjes, qëndrimit dhe shkuarjes. Poashtu është përgjegjës për sigurimin e një atmosfere miqësore dhe të këndshme për mysafirët.

Detyrat

 • Ofrimi i shërbimeve cilësore për mysafirët si filozofi bazike e hotelit.
 • Konatktimi me mirësjellje e mysafairëve potencial të cilët interesohen për shërbime të hotelit Plotësimi dhe mirëmbajtja e regjistrimeve të Librit të porosive
 • Rikontaktimi i mysafirëve të interesuar
 • Pritja me mirësjellje e mysafirëve të cilët kanë arritë në hotel
 • Evidentimi i mysafirëve të cilët vendosen në hotel në Librin e mysafirëve Kërkimi i dokumentacionit personal, fotokopjimi dhe mirëmbajtja e tyre Dhënja e informacioneve të nevojshme për mysafirët
 • Komunikimi sipas kërkesës promocionet e hotelit, atraksionet lokale dhe pikave tjera të interesit Përcjellja e kërkesave të mysafirëve stafit përgjegjës për përmbushjen e tyre
 • Kontaktimi i mysafirëve nëse i është kryer shërbimi i kërkuar
 • Vlerësimi i kënaqshmërisë dhe kërksave të tyre gjatë kontrollit dalës dhe shënimi i këtyre përshtypjeve në Librin e përshtypjeve të mysafirëve
 • Kryerja e pagesave për shërbimet e ofruara nga hoteli
 • Kryerja e detyrave tjera të përcaktuara nga Përgjegjësja e menagjerit

 

Aftesite

 • Njohja e punës me kompjuter dhe programet MS Office Njohja e gjuhës angleze
 • Të jetë komunikative E motivuar për punë
 • Aftësi për punë nën presionin e kohës Gatishmëri për punë jashtë orarit

 

[email protected] me Subjet: Emertimi i vendit te punes:

Shembull
Email: [email protected]
Subject Recepsionist
Aplikuesi duhet të jetë mashkull

Dokumentet e nevojshme per aplikim:

Cv- së duhet ti bashkangjitet nje foto e formatit te vogel, te gjitha eksperiencat e meparshme si dhe rekomandimet per ato qe i posedojne.

Apliko këtu