www.ofertapune.net Punëtor Teknik (Serviser dhe Praktikant), Data Entry, Menaxher i Zyrës | PunaIme

Punëtor Teknik (Serviser dhe Praktikant), Data Entry, Menaxher i Zyrës

Kompania

Horeca

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

27-02-2023

Data e perfundimit

29-03-2023

Lloji i orarit

Full Time

HORECA L.L.C. shpallë konkurs për pozitat:

 1. Punëtor Teknik (Serviser dhe Praktikant)
 2. Data Entry (Ekonomistë/e)
 3. Menaxher i zyrës

 

 1. Pozita: Punëtor Teknik (Serviser dhe Praktikant)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bashkëpunon me ekipin e kompanisë për të realizuar detyrat që i caktohen;
 • Viziton pikat sipas planit operativ;
 • Kontrollimi i pajisjeve (pajsije industriale);
 • Mirëmbajtja e pajisjeve të klientëve të kompanisë;
 • Montimi dhe demontimi i pajisjeve sipas kërkesës së përgjegjësit të servisit.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Kandidati duhet të ketë njohuri profesionale me veglat elektrike, pajisjet, rrymën dhe hidraulikën;
 • Kandidati duhet të ketë të përfunduar të paktën shkollën e mesme;
 • Përvojë pune në servisim të paisjeve/stabilimenteve ftohëse (frigorifer, friz etj.);
 • Menaxhim shumë të mirë të kohës, orar fleksibil dhe gatishmëri për punë;
 • Kandidati duhet të jetë i besueshëm, i përgjegjshëm dhe të ketë sjellje profesionale ndaj klientëve;
 • Kandidati duhet të posedoj patent shofer (kategoria B);

Për pozitën 1 (Punëtor Teknik (Serviser dhe Praktikant) aplikoni përmes link: https://bit.ly/3nvBpEt , ose përmes e-mail adresës elektronike: [email protected]


 1. Data Entry (Ekonomistë/e)

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Mirëmbajtjen e librit të shitjeve/blerjeve;
 • Faturat hyrëse/dalëse;
 • Dërgimin e faturave tek klientet;
 • Ndihmon në barazimin e rregullt të bilancit të kostove  dhe siguron që çdo ndryshim të dokumentohet dhe pasqyrohet si duhet në sistem;
 • Ndihmon në monitorimin e numërimit dhe barazimin e stoqeve  në përputhje me standardet e kompanisë;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Njohuri në proceset e kontabilitetit dhe financave;
 • Njohja e programit “Bilanc” është përparësi;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Posedimi i patent shoferit (kategoria B).

 1. Menaxher i zyrës:

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Planifikon, drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes;
 • Implementon në mënyrë të sukseshme strategjinë e shitjes;
 • Koordinon dhe organizon punët e përditshme sipas prioriteteve kohore;
 • Të mbështesë dhe të orientoj stafin gjatë përmbushjes së detyrave të tyre ditore;
 • Njohje e mirë e tregut dhe studim i konkurrencës;
 • Raporton sipas kërkesës dhe standardeve të raportimit;
 • Detyra të tjera që mund ti ngarkohen nga punëdhënësi.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë të përfunduar studimet Bachelor;
 • Aftësi të mira organzitave dhe negociuese;
 • Njohuri të mira të përdorimit të paketës office;
 • Njohuri të shkëlqyer të gjuhës angleze;
 • Eksperiencë pune të ngjashme;
 • Posedimi i patent-shoferit (kategoria B).

Për pozitat 2 dhe 3 dërgoni CV-në tuaj në email: [email protected]

 

Apliko këtu