www.ofertapune.net Punëtor/e në Administratë dhe Marketing | PunaIme

Punëtor/e në Administratë dhe Marketing

Kompania

International Security Academy - Israel (ISA)

Data e publikimit

25-08-2023

Data e perfundimit

02-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

INTERNATIONAL SECURITY ACADEMY – ISRAEL – BALKAN

We are expanding our team, now in Kosovo!

ISA – ISRAEL is looking for ambitious and innovative candidates to join our international team. Women & Men.

REQUIERMENTS

 • High level of English language – writing, speaking
 • High Computer skills level (office kit) + Social Media Networks+ various used software for design and mail
 • ONLINE live presentation capacity. 

ADVANTAGES:

 • Web design, PDF design, Video editing (YouTube),Additional Foreign language (control)

JOB DESCRIPTION

 • Administrative customer support, Marketing & Promotion via Internet.
 • Fully/partly job employment options from Home or office.
 • Long / short term of employment options.

Job Type: Full Time or Part Time

Study more about us via the websites:

www.securityacademy.com

https://weprotect.info/

Please send a detailed CV + Picture to: 
Ms.Yael.B – Administrative asistance [email protected]

Only suitable candidates will be replied.

Thank you for your attention!                       


INTERNATIONAL SECURITY ACADEMY – ISRAEL – BALKAN

Ne po zgjerojmë ekipin tonë, tani në Kosovë!

ISA – IZRAEL është në kërkim të kandidatëve ambicioz dhe inovatorë për t’iu bashkuar ekipit tonë ndërkombëtar. Femra & Burra.

KËRKESAT

 • Niveli i lartë i gjuhës angleze – të shkruarit, të folurit
 • Niveli i lartë i aftësive kompjuterike (organizimi dhe menagjimi i zyrës ) + Njohuri në rrjetet e mediave sociale + softuer të ndryshëm dizajn .
 • Kapaciteti i prezantimit live ONLINE.

PËRPARËSITË:

 • Njohuri në ueb Dizajn, PDF dizajn, redaktim video (YouTube),

PËRSHKRIMI I PUNËS

 • Mbështetje administrative për klientët, marketing dhe promovim përmes internetit.
 • Mundësitë e punësimit plotësisht / pjesërisht nga shtëpia ose zyra.
 • Mundësitë e punësimit afatgjatë/shkurtër.

Lloji i punes: Orar i plotë ose Gjysëm Orari

Studioni më shumë rreth nesh përmes faqeve të internetit:

www.securityacademy.com

https://weprotect.info/

Ju lutemi dërgoni një CV të detajuar + Foto në:

Znj.Yael.B – Asistente administrative [email protected]

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet do të kontaktohen nga personeli i zyrës tonë.