www.ofertapune.net Punë praktike me pagesë juridik (4) | PunaIme

Punë praktike me pagesë juridik (4)

Kompania

National Center for State Courts

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Të gjitha qytetet

Data e publikimit

23/07/2020

Data e perfundimit

30-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Juridik

NJOFTIM PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENTËT E FAKULTETEVE JURIDIKE  – 4 POZITA

Organizata jo-qeveritare “National Center for State Courts (NCSC)” ofron mundësi për punë praktike me pagesë për 4 studentë të fakulteteve juridike të akredituara në Kosovë.

Mundësia për punë praktike është e hapur në kuadër të Programit për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (JSSP) dhe puna realizohet në 4 Gjykata Themelore, më konkretisht në: Gjykatën Themelore në Prishtinë, Gjykatën Themelore në Ferizaj, Gjykatën Themelore në Prizren dhe Gjykatën Themelore në Pejë. Kohëzgjatja e punës është tre (3) muaj.

Mbi Programin për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë

JSSP është një program katër vjeçar për sundimin e ligjit, i financuar nga Agjencia e SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar dhe menaxhohet nga  Millennium DPI Partners për përmirësimin e sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mire në Kosovë duke fuqizuar pavarësinë, profesionalizmin, efikasitetin  dhe llogaridhënien, e sistemit të drejtësisë.  Ndër të tjera, JSSP mbështet Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Gjykatat Themelore të Kosovës në përmirësimin e menaxhimit të lëndëve, zvogëlimin e vonesave në trajtimin e lëndëve dhe eliminimin e lëndëve të grumbulluara.

Studentët e përzgjedhur do të mbështesin Gjykatat në rritjen e transparencës së sistemit gjyqësor të Kosovës duke ndihmuar stafin e gjykatave në zbatimin e procedurave standarde të veprimit lidhur me publikimin e vendimeve gjyqësore. Përveç kësaj, studentët e përzgjedhur do të ndihmojnë stafin e JSSP për të planifikuar ngjarje (p.sh. seminare, punëtori) lidhur me publikimin e vendimeve gjyqësore.

Kandidatët duhet të kenë:

  • Shkathtësi të mira në hulumtim dhe shkrim ligjor dhe vëmendje në detaje;
  • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi;
  • Njohuri të avancuara të gjuhës angleze. 
  • Preferohen aplikacionet nga studentët e vitit të tretë dhe katërt ose student të programit master.

Dokumentet e kërkuara

Studentët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim në emailin  [email protected]

  • CV-ja
  • Letër motivuese dhe
  • Çertifikata e notave dhe ndonjë çertifikatë të punës praktike të mëhershme, apo ndonjë reference.

Për të aplikuar dërgoni me email dokumentet e kërkuara në adresën e e-mailit me subjektin “NCSC JSSP Law Internship” deri më 30.07.2020 në ora 16:00.

Për shkak të numrit të madh të kandidatëve, vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen. Asnjë telefonatë nuk pranohet lidhur me këtë përzgjedhje dhe çfarëdo përpjekje për të kontaktuar USAID ose JSSP do të rezultojë në diskualifikim të menjëhershëm.