www.ofertapune.net Praktikë në Marketing dhe Shitje (2) | PunaIme

Praktikë në Marketing dhe Shitje (2)

Kompania

Kolegji Europian i Kosovës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

04/08/2020

Data e perfundimit

17-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shitje

Kolegji Europian i Kosovës ”ECK”, me bazë në Prishtinë në kuadër të Internship programit ofron mundësi për punë praktike në fushat e Marketingut, Social Media dhe Shitjes për (2) kandidatë.

Konkursi është i hapur deri më 17 Gusht 2020. Praktika zgjatë 3 muaj dhe varësisht prej interesimit dhe suksesit të kandidatit/ës mund të vazhdohet dhe për 3 muaj të tjerë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ndihmon në hartimin dhe përgatitjen e raporteve, korrespondencave, si edhe mban agjendën e përditshme në punët e marketingut, promovimit dhe rrjeteve sociale;
 • Monitoron zhvillimin e konkurrencës dhe zhvillimin e nevojave të klientëve në teren;
 • Ndihmon dhe përkrah të gjithë të interesuarit dhe bashkëpunëtoret në aspektin administrativ: shënimeve, raporteve, punëve rreth marketingut , blog content, takimeve;
 • Ndihmon në hulumtime kuantitative dhe kualitative dhe i mbledhë/analizon informata duke përdorë metoda dhe teknika të ndryshme punëve administrativo-juridike dhe marrëdhëniet me publikun;
 • Monitoron, kontrollon dhe raporton në tërësi aktivetin e marketingut, marketingut elektronik, marrëdhëniet me publikun dhe shërbimet administrative;
 • Ndihmon në përgatitjen e raporteve rreth punëve në marketing, promovim, komunikim;
 • Përcaktimin e planit promovues (çfarë, kur, ku, sa gjate, si,), bazuar ne zhvillimet ne treg.
 • Ndihmon në kryerjen detyrave tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi brenda fushës së përgjegjësisë.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidati/ja duhet të jetë në studime apo i/e diplomuar në Arsimin Universitar;
 • Të ketë njohuri të mirë të gjuhës Angleze (në shkrim dhe në të folur);
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter (Word, Excel dhe Internet Explorer);
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i/e gatshëm për punë në ekip.
 • Çdo kualifikim tjetër do të konsiderohet si përparësi.

Benifitet nga praktika:

 • Ambient profesional dhe miqësor të punës,
 • Mundësi për avancim profesional nga trajnimet e ndryshme që ofrohen falas për stafin,
 • Mundësi punësimi.

Si të aplikoni ?

Të gjithë kandidatët e interesuar, dërgoni CV-në, në emailin [email protected] duke shkruar në subjekt [Aplikim për praktikant]. Afati i fundit për aplikim 17 Gusht 2020.