www.ofertapune.net Përgjegjës i Shtijes dhe Arkes | PunaIme

Përgjegjës i Shtijes dhe Arkes

Kompania

A&M Clothes

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Mitrovicë

Data e publikimit

03/11/2020

Data e perfundimit

02-12-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Konkurs AM

A&M Clothes hape vend të lire pune për: 

• Pozita e kerkuar: Përgjegjës për shitje dhe arke

• Punonjës: të rregullt

• Orari i punës: i plotë

• Vendi i punës: Mitrovicë- Lux Mall

Detyrat e Asistentit të Shitjes:

• Mirëpret dhe shërben klientët,njofton klientet rreth ofertave dhe arritjeve të reja të artikujve,

• Përkujdeset për sektorin e caktuar,bënë organizimin vizuel të mallit,

• Percjellë artikujt e shitur,evidenton mungesat e artikujve dhe i raporton tek Menaxheri i dyqanit.

Detyrat Arkatarit:

• Mirëpret klientët,

• Kryen të gjitha pagesat e konsumatorit,me para të gatshme dhe transaksione me kartela bankare,

• Bënë barazimin ditor të arkës dhe dorëzimin e saj,

• Plotëson raporte të ndryshme të shitjes,

• Raporton tek Menaxheri i dyqanit dhe Departamenti i Financave në Administratë.

Kualifikimet

• Arsimimi i mesem ose i lartë

• Shkathtësi të mira matematikore / numerike,

• Shkathtësi të mira komunikuese,

• Njohuri të mira të programëve kompjuterike dhe të gjuhës Angleze,

• Njohuri mbi principet e shitjes dhe pëvoje pune paraprake.

• Kontakt Reference

MËNYRA E APLIKIMIT:

– Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV, në email: [email protected]

– Ju lutem të vendoset në subjekt Pozita dhe Qyteti