www.ofertapune.net Njoftim për Anulim Prokurimi (Alb/Eng) | PunaIme

Njoftim për Anulim Prokurimi (Alb/Eng)

Kompania

MCA Kosovo

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

13-11-2023

Data e perfundimit

12-12-2023

Kategoritë

NJOFTIM PËR ANULIM PROKURIMI

09 nëntor 2023

Shteti: Republika e Kosovës
Qyteti/Lokaliteti: Prishtinë
Referenca nr: 23-4002
Titulli i Prokurimit: Anëtar i TEP për “Rekrutimi i Konsulentit Trajnues për Aktivitetin e Ngritjes së Kapaciteteve të MMPHI”
Agjencia financuese: Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit
Blerësi: MCA- Kosovë
Data  e publikimit: 09 Nëntor 2023

Për anulimin e këtij prokurimi njoftohen të gjithë konsulentët individualë të cilët shprehën interes ose dorëzuan aplikime për anëtarin e TEP-it për “Rekrutim të një konsulenti trajnues për aktivitetin e Ngritjes së Kapaciteteve të MMPHI-së”. Ky prokurim është anuluar pasi asnjë nga aplikacionet e pranuara nuk ka arritur rezultatin minimal teknik sipas kërkesave të RFA-së dhe prokurimi nuk do të rifillojë. Ky njoftim është bërë në përputhje me Udhëzimet e Prokurimit të Programit KSM paragrafi P1.B.2.26. 

 
Informata shtesë për këtë temë mund të kërkohen tek agjenti i prokurimit LLSM-Kosovë në adresën [email protected] 

Ne vlerësojmë interesimin tuaj për programin LLSM-Kosovë dhe pjesëmarrjen tuaj në këtë prokurim.

Sinqerisht juaji,

Agon Hysaj

Drejtor i Prokurimit

LLSM-Kosovë


PROCUREMENT CANCELLATION NOTICE

November 09, 2023

Country: Republic Kosovo                                                                                           
City/Locality: Pristina
Reference No: 23-4002
Procurement Title: TEP Member for “Recruitment of a Training Consultant for the MESPI Capacity Building Activity”
Funding Agency: Millennium Challenge Corporation 
Buyer: MCA- Kosovo
Publication date: November 09, 2023

All Individual Consultants who expressed an interest or submitted Applications for the
TEP Member for “Recruitment of a Training Consultant for the MESPI Capacity Building Activity” are hereby informed about the cancellation of this procurement. This procurement is cancelled since none of the received applications achieved the minimum technical score as per RFA requirements, and the procurement will not be re-launched. This notification is made in accordance with the MCC Program Procurement Guidelines Section P1.B.2.26. Additional information on the subject matter can be requested to the MCA-Kosovo Procurement Agent at  [email protected]

We appreciate your interest in MCA-Kosovo Program and your participation in this procurement.

Yours sincerely,

Agon Hysaj

Interim Procurement Director

MCA-Kosovo