www.ofertapune.net Ndihmës Infermier/e (Finlandë) | PunaIme

Ndihmës Infermier/e (Finlandë)

Kompania

Riveria

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

30-11-2022

Data e perfundimit

30-05-2023

Lloji i orarit

Full Time

Filloni një jetë të re në Finlandë, vendin më të lumtur në botë!

Përshkrimi i programit:
RIVERIA është një nga ofruesit më të mëdhenj të arsimit dhe trajnimit profesional në Finlandë. Programi ofron punë si ndihmës infermier/e, praktike dhe studim në të njëjtën kohë për të marrë një diplomë finlandeze në një institut profesional.
www.riveria.fi
+383 49 884 852

Programi po kërkon: Kujdestar/e për të moshuarit dhe personat me nevoja te veqanta, gjeni specifikimet e mëposhtme:
Vendi i punës: Finland

Pozita: Kujdestar/e për të moshuarit dhe personat me nevoja te veqanta
Ftohen të aplikojnë për pozita të hapura pune në këtë program, ata që posedojnë diplomë të infermierisë, apo disiplinë të ngjashme të mjeksisë.

Çfarë ofron programi:
-Udhëzime dhe mbështetje profesionale
-Kursi i gjuhës finlandeze (6 muaj) pa pagese, 2 orë në ditë, i mbajtur online, pritet të filloj në Shkurt 2023. Niveli i gjuhës që pritet të arrihet është A.2.1.
-Ne ju paguajmë juve 150 euro në muaj, për të investuar më shumë kohë për të mësuar finlandishten     
-Paga minimale 1900 euro bruto në muaj (gjatë praktikës)
-Ndihmë në organizimin e akomodimit në javët e para në Finlandë
-Vazhdimi i studimeve në Infermieri Praktike gjatë punës

Çfarë kërkon programi:
-Njohuri bazë të gjuhës angleze
-Është e rëndësishme të tregoni pasion për punën dhe pozicionin për të cilin do të aplikoni
-Kërkohet të keni edukim në lidhje me infermierinë ose mjekësinë (diplomë të shkollës së mesme, nivelit bachelor, apo student/e I vitit të 3të)
-Eksperienca e punës nuk është e nevojshme por e dëshirueshme
-I/e motivuar për të mësuar gjuhën finlandeze dhe kohë të mjaftueshme për angazhim në kursin e gjuhës 
Aplikimi:

Nëse mendoni se zotëroni cilësitë e përmendura më sipër, ju lutemi dërgoni:

-CV në gjuhën Angleze, në email: [email protected] deri me 20 Dhjetor 2022, 00:00.


Start a new life in Finland, the happiest country in the world!

Program description:

RIVERIA is one of the largest providers of vocational education and training in Finland. Program offers job working as health care assistant and study at the same time in order to get a Finnish degree in a vocational institute.
www.riveria.fi
+383 49 884 852


The program is looking for: Health Care Assistants/ Elderly and Disabled people Care Giver, find the following specifications:
Place of work: Finland

Position: Health Care Assistant / Elderly and Disabled people Care Giver
Those who are pursuing/graduated in nursing studies or in a similar discipline are invited to apply for open job positions in this program.

What does the program offer:
 
-Professional guidance and support

-Finnish language course (6 months), 2 hours daily, held online, starts during February 2023. Language level expected to be reached A.2.1. 

-Payment from our side during the course EUR 150, in order for you to invest more time to learn Finnish
-Minimum wage EUR 1900 gross per month (during apprenticeship)

-Help in organizing accommodation in the first weeks in Finland

-Continuation of studies in Practical Nursing during work

What does the program require

– Basic knowledge of English

– It is important to show passion for the job and position you will apply for

– To have education related to nursing or medicine (high school, bachelor diploma or be third year student) is required

– Work experience is preferrable but not mandatory

– Motivated to study Finnish language and time for fulltime studying

Application:

If you think you possess the qualities mentioned above, please send:

-CV in English by email: [email protected] until 20th of December 2022, at 00:00.

Apliko këtu