www.ofertapune.net Mjeshtër kanalizimi dhe ujësjellësi (2), Punëtor fizik (5), Latues (1), Armirues (1), Montues i kubëzave (1) | PunaIme

Mjeshtër kanalizimi dhe ujësjellësi (2), Punëtor fizik (5), Latues (1), Armirues (1), Montues i kubëzave (1)

Kompania

DT MINING SHPK

Telefoni

048/462-555

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

11/09/2020

Data e perfundimit

24-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

DT MINING SHPK” me numër unik idenrtifikues 811287350 me adresë në Prishtinë,  shpall konkurs për këto pozita të lira pune:

K O N K U R S

Titulli i pozitave të lira:

  1. Mjeshtër kanalizimi dhe ujësjellësi (2 Pozita);
  2. Punëtor fizik (5 Pozita);
  3. Latues (1 Pozitë);
  4. Armirues (1 Pozitë);
  5. Montues i kubëzave (1 Pozitë).

Të interesuarit duhet të kenë përvojë punë në pozitat për të cilat aplikojnë.

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, mund të kontaktojnë në numrin e tel: 048/462-555.

Konkursi është i hapur deri me datë 24.09.2020