www.ofertapune.net Mirëmbajtës/e | PunaIme

Mirëmbajtës/e

Kompania

Fivestar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

04-09-2023

Data e perfundimit

03-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Fivestar Fitness me seli në Prishtinë shpall konkurs pune:

Pozita : Mirëmbajtës/e

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

  • Pastrimi itëgjithahapësirave,mirëmbajtja epajisjeve të Fitnesitdhetë sigurohetqëtëgjithazonattëjenëtëpastërta
  • Kontrollimi i rregullt itëgjithahapësiravedukepërdorurvetëiniciativëpërtëcaktuarprioritetet për punët mëurgjente
  • Të sigurohet që çdo gabim, mungesë në furnizim apo defekt i pajisjeve të indetifikohet dhe të raportohet tekmenaxhmenti
  • Përkushtim dhe kujdes ndaj stafit dheklientëve
  • Detyra tjera të deleguara ngamenaxhmenti

Kërkesat:

  • Të ketë shkathtësi të mirafizike
  • Të ketë eksperiencë tëpunës
  • Të ketë aftësi për të punuar i/e pavarur, në punë ekipore si dhe në ambientdinamik

Çka ofrojmë?

  • Kontratë të punës sipas Ligjit të Punës.
  • Ambient profesional dhe motivues.

Të gjithë të interesuarit mund të na kontaktojnë përmes numrit të Telefonit: +383 45 834 896 ose Email ne [email protected]

Rruga Pashko Vasa 2-1, 10000 Prishtina, Kosova

+383 49 345 759| [email protected]