Mësimdhënës/e të mësimit klasor (1-4, 4-8)(3), Mësimdhënës/e të gjuhës angleze (2), Mësimdhënës/e të gjuhës gjermane (2)

Kompania

Magnet Corner

Telefoni

044/509 700

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15/09/2021

Data e perfundimit

14-10-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Ofrojmë vende te lira pune për:
3 Mësimdhënës/e të mësimit klasor (1-4, 4-8)
2 Mësimdhënës/e të gjuhës angleze
2 Mësimdhënës/e të gjuhës gjermane

Orari i punës:
Orar i plotë/gjysëm orari – varësisht nga numri i grupeve

Detyrat dhe përgjegjësit:
Përgatitja e planit mësimor
Mbarvajtja e procesit mësimor
Mbajtja e evidencave për secilin nxënës dhe raportimi i arritshmërisë së tyre tek drejtoret dhe prindërit
Përgaditja e testeve dhe testimi

Kualifikimet:
I/E dipolmuar
I/E prirur të punoj në një ambient edukativo-arsimor
Përvoja në punë nuk është kusht
Kanë përparësi ata që janë banorë të Prishtinës

Afati për aplikime është deri me datë: 15 shtator eventualisht 20 shtator
Personat e kualifikuar që mendojnë se janë të përshtatshëm për këto vende pune ju lutem dërgoni CV-it tuaja në email dhe pozitën për të cilën po aplikoni.
Email: magnetcornerpr@gmail.com
Kontakti: 044/509 700
https://www.facebook.com/magnetcornerqendraekurseve

Apliko këtu