Mësimdhënës/e

Kompania

The Cambridge School

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

21/07/2021

Data e perfundimit

06-08-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

KONKURS PUNE

  • Mësimdhenës të Gjuhës Angleze 
  • Mësimdhenës të Gjuhës Gjermane 

(Vendi: Prishtinë)

Kualifikimet:
• Fakulteti I Gjuhës Gjermane/Angleze ose Student në Fakultetin e Gjuhës Gjermane/Angleze (viti i fundit i studimeve)
• Përvoja e punës (e preferueshme)
• Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira
• Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit
• Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës
Përgjegjësitë:
• Planifikimin, përgatitjen dhe dhënien e mësimit një game të grupeve dhe moshave;
• Përgatitjen dhe mbajtjen e testeve, dokumenteve të provimeve dhe ushtrimeve;
• Notimin dhe dhënien e informatës kthyese të përshtatshme mbi punën me gojë dhe me shkrim të studentit;
• Hartimin, shkrimin dhe prodhimin e materialeve të reja, përfshirë resurset audio dhe vizuale;
• Organizimin dhe përfshirjen ne aktivitete sociale dhe kulturore si gara sportive, ndeja shkollore, kuize dhe ekskursione;

Kandidatët duhet të dorëzojnë fizikisht një kopje të CV-së së tyre (bashkangjitur një foto) dhe dokumentet tjera relevante në zyret e The Cambridge School Prishtinë, Pallati I Rinisë dhe Sporteve, Hyrja I, Kati II. Ju lutem, në CV tuaj të cekni pozitën për të cilën aplikon.

Konkursi është I hapur deri më 06.08.2021
Për cdo informatë shtesë, ju lutem, na shkruani në info@cambridge-ks.com

Apliko këtu