Menaxher/e i/e Financave

Kompania

CiviKos

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

12-05-2022

Data e perfundimit

24-05-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Konkurs për poziten: MENAXHER/E I/E FINANCAVE


Platforma CiviKos
është bashkim vullnetar i organizatave të shoqërisë civile, të përkushtuara për zhvillimin e një mjedisi të favorshëm për bashkëpunim midis shoqërisë civile dhe autoriteteve publike.

Kualifikimet dhe përvoja e kërkuar
Së paku diplome Bachelor në Ekonomi apo fusha të ngjashme;
Përvojë në menaxhim financiar së paku tri vite (e domosdoshme përvoja në sektorin jo-qeveritar); Aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e QuickBooks dhe Excel;
Njohuri dhe përvojë me kornizën ligjore të Kosovës, praktikat më të mira të kontabilitetit dhe procedurat e prokurimit;
Njohuri për legjislacionin tatimor në Kosovë;
Përvojë dhe njohuri në menaxhim financiar për projekte të financuara nga USAID, BE, dhe donatorë ndërkombëtarë;
Aftësi në të folur dhe shkruar në shqip dhe anglisht; Përvoje në planifikim financiar;
Aftësi ndër-personale dhe shkathtësi të bashkëpunoj mirë me organizatat dhe donatorët.

Përgjegjësitë kryesore janë:

Ekzekutimi i pagesave, pagave, tatimeve në përputhje me procedurat e brendshme dhe legjislacionin tatimor në Kosovë;
Përgjegjës për planifikim financiar dhe hartim të buxheteve për donator të ndryshëm;
Përgjegjës për përgatitje të raporteve financiare për projekte të ndryshme në përputhje me kërkesat e donatorëve;
Të mirëmbajë të gjitha të dhënat financiare të projektit dhe organizatës në tërësi; Të organizoj procedurat e prokurimit të projekteve;
Të ndërmarrë planifikime për financa dhe raportim në bashkëpunim të ngushtë me menaxherët e projekteve;
Të sigurojë dorëzimin në kohë të raporteve përkatëse.

Dokumentet për dorëzim

  1. Një Cv të kandidatit/es
  2. Një letër motivuese (1 faqe A4 max) për përvojën dhe motivin për tu bashkuar me ekipin e Platforma CiviKos.

Dokumentet e kërkuara ju mund ti dërgoni deri me 19.05.2022 në email: [email protected]. Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të njoftohen.

Apliko këtu