Menaxher/e i/e Burimeve Njerëzore

Kompania

Albi Group

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

04-05-2022

Data e perfundimit

31-05-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Burime Njerëzore

Albi Group shpall konkurs:

Pozita: MENAXHER/E I/E BURIMEVE NJERËZORE

Vendi i punës: Prishtinë

Objektivat dhe detyrat kryesore:

 • Identifikimi i pozitave të lira të punës në kompani,
 • Përgaditja e konkursve, dhe rekrutimi i stafit,
 • Krijimi dhe zbatimi i politikave të kompanisë
 • Përgjegjës për motivimin dhe organizimin e trajnimeve të punëtorëve sipas normave të kompanisë
 • Monitoron punën e sistemit të BNj, rifreskimi i të dhënave personale të punonjësve,
 • Bënë përmbledhje e të dhënave për përpilimin e raporteve vjetore dhe sistemit të vlerësimit të performancës
 • Menaxhon ankesat, parregullsitë dhe nevojat e personelit
 • Kryen edhe detyra tjera sipas natyrës dhe nevojave të kompanisë

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare – master, preferohet fakulteti ekonomik, Juridik apo Burime Njerëzore
 • Të ketë së paku 3 vite përvojë punë në Menaxhim të Burimeve Njerëzore
 • Të njohë gjuhën angleze
 • Njohuri të mirë të MS Office
 • Shkathtësi të menaxhimit të punës në presion
 • Aftësi për të mbajtur nivel të lartë të konfidencialitetit

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjera shoqëruese duke përmendur lokacionin dhe pozicionin për të cilin aplikonin në adresën e e-mail-it: [email protected]

Konkursi është i hapur deri me datën 31.05.2022.

Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Apliko këtu