www.ofertapune.net Menaxher/e Gjeneral/e | PunaIme

Menaxher/e Gjeneral/e

Kompania

Castrol

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

14-03-2023

Data e perfundimit

13-04-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment Ekzekutiv

Menaxher/e Gjeneral/e

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Mbikëqyrë dhe kontrollon të gjitha aspektet strategjike të kompanisë.
 • Zbaton respektimin e udhëzimeve ligjore dhe politikave të brendshme për të ruajtur ligjshmërinë e kompanisë dhe etikën e biznesit
 • Ndërton marrëdhënie besimi me partnerët kryesorë dhe palët e interesuara dhe vepron si një pikë kontakti për akterët e rëndësishëm
 • Analizon situatat dhe dukuritë problematike dhe ofron zgjidhje për të siguruar qëndrueshmërinë dhe rritjen e kompanisë
 • Drejton dhe motivon stafin duke avancuar angazhimin e tyre drejt një ekipi me performancë të lartë
 • Drejton me shembullin personal dhe inkurajon të gjithë punonjësit që të kryejnë aktivitetet e tyre në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi dhe standardet dhe politikat e Kompanisë
 • Mban një njohuri të thellë të tregjeve dhe industrisë së kompanisë
 • Zhvillon strategji dhe plane biznesi me cilësi të lartë duke siguruar përafrimin e tyre me objektivat afatshkurtra dhe afatgjata
 • Mbikëqyr të gjitha operacionet dhe aktivitetet e biznesit për t’u siguruar që ato prodhojnë rezultatet e dëshiruara dhe janë në përputhje me strategjinë dhe misionin e përgjithshëm
 • Menaxhon të ardhurat, shpenzimet dhe financimin për të ruajtur rritjen e qëndrueshme të biznesit
 • Rishikon raportet financiare dhe jofinanciare për të gjetur zgjidhje ose përmirësime
 • Sigurohet që shpenzimet e Kompanisë të jenë brenda buxhetit të autorizuar vjetor të Kompanisë

Kualifikimet dhe Përvoja

 • 5 vjet përvojë në pozita të larta udhëheqëse
 • Diploma e nivelit Master në Menaxhment, Ekonomi, ose Financa është e domosdoshme
 • Njohuri të thella në shitje, operim, financa dhe praktikave më të mira të menaxhimit të përgjithshëm
 • Aftësi analitike dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe të folurit në publik
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze
 • Aftësi për të punuar nën presion, për të planifikuar ngarkesën personale të punës në mënyrë efektive dhe për të deleguar.
 • Preferohet përvoja në industritë B2B
 • Kuptimi i mirë i parimeve të financave të korporatave dhe menaxhimit të performancës
Apliko këtu