www.ofertapune.net Marketing and Social Media Specialist | PunaIme

Marketing and Social Media Specialist

Kompania

JCoders Academy

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

10/06/2020

Data e perfundimit

22-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Media

Pozita: Marketing and Social Media Specialist

Angazhimi:  40 orë në javë

jCoders edukon të rinjtë e moshave 8-14 dhe 15 -18 në STEM (Science, Technology, Engineering and Math) me fokus më të madh në Teknologji dhe Inxhinieri. Ne jemi i vetmi institucion në ballkan që mbanë vulën e cilësisë së edukimit STEM nga AdvancED dhe punën me nxenës e bëjmë me shumë dashni dhe krenari.

Përveq trajnimeve që mbahen me nxënës, ne gjithashtu jemi te dedikuar në zhvillimin e kurrikulave të reja, përditesimin e metodologjisë së punës, dhe mbajtjen e ngjarjeve të ndryshme teknologjike për nxënësit tonë. jCoders ka një rol aktiv në shoqëri, ku ne jemi implementues të projekteve të ndryshme sic janë Tech Heroes dhe SEP (Simulatori i Eksperiëncës Punës). Kjo e bën jCoders një ambient të punës i cili nxite kreativitetin dhe inovacionin jo vetëm për nxënësit tanë por edhe për gjithë ekipin.

Çka presim nga të gjithë anëtarët e ekipt tonë:

 • Të bashkëpunojnë me nxenës, prindër dhe me njëri tjetrin.
 • Të kenë qasje proaktive ndaj zgjidhjës së problemeve.
 • Të jenë kreativ dhe të shprehjen ide të reja.

Çka kërkohet nga aplikantët:

 • Aftësi të të shkruarit dhe krijimi i kontentit. Përdorimi i drejtshkrimit, gramatikës dhe mjeteve të duhura të komunikimit për të dhënë një mesazh në mënyrë efektive.
 • Fokus në komunikim.  Adaptimi i metodave të komunikimit për të përmbushur nevojat e audiences së targetuar, duke mbajtur mesazh konsistent.
 • Njohuri bazike të dizajnimit. Të kuptuarit e brendimit, paraqitjes, strukturimit dhe sjelljes së mesazheve.
 • Njohje dhe aplikim i vegrave që ofron Facebook dhe Instagram. Krijimi i audiencave, post boost etj.
 • Shkathtësitë e prezantimit. Paraqitja e qartë dhe e përpikët e vizionit dhe vlerave tona kundrejt publikut.
 • Menaxhimi i komunitetit. Mbikëqyrja e përditshme e komunikimit ndermjet jCoders dhe audiencës së saj permes social media dhe kanaleve të tjera të komunikimit.
 • Njohuri të gjuhës Angleze

Benefitet:

 • Zhvillimi profesional përmes trajnimeve
 • Mbështetje e vazhdueshme, mbikëqyrje për t’ju ndihmuar që të keni sukses.
 • Pjesëmarrje në ngjarje të ndryshme që organizohen nga jCoders dhe komuniteti.
 • Ambient i këndshëm i punës

Për t’u bërë pjesë e ekipit tonë ju lutem na dërgon një letër motivuese dhe CV-në tuaj në: [email protected] me subject: Aplikimi per Marketing and Social Media Specialist.

Afati i fundit i aplikimit (22 Qershor 2020 ora 00:00).