www.ofertapune.net Kujdestar Nate, Teknik i Ashensorëve, Ndihmës Teknik | PunaIme

Kujdestar Nate, Teknik i Ashensorëve, Ndihmës Teknik

Kompania

Ejona

Lokacioni

Pejë , Prishtinë

Data e publikimit

03-05-2023

Data e perfundimit

06-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Inxhinieri

 Kujdestar nate – Prishtinë QKUK

Teknik të ashensorëve / liftave – Prishtinë, Pejë 

Ndihmës teknik – Pejë, Prishtine 

Praktikantë me pagesë, në punë makinerike – Prishtinë & Pejë 

 
Kujdestar nate – Prishtinë QKUK
Kualifikimet & Përgjegjësitë:
– T’i përgjigjet thirrjeve telefonike
– Intervenim në ashensorë në rast nevoje

Teknik të ashensorëve / liftave – Prishtinë, Pejë
Kualifikimet & Përgjegjësitë:
– Përvojë pune në laminë e ashensorëve 
– Instalimi, mirëmbajtja dhe servisimi i ashensorëve  

Ndihmës teknik – Pejë, Prishtine 
Kualifikimet & Përgjegjësitë:
  • Njohuri e përgjithshme të instalimeve makinerike/elektrike
  • Ndihmës i ekipeve të ashensorëve dhe të ngrohjes & ftohjes  
Apliko këtu