Koordinator/e Zyre dhe Marketing (me kohë të plotë)

Kompania

Instituti Profesional ATC-Prishtinë

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

14/07/2021

Data e perfundimit

31-07-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Kandidati duhet të plotësojë kriteret: 

– të ketë përfunduar studimet e larta në Marketing, Media apo Gazetari;

– të ketë eksperinecë pune në profilin të ngjashme;

– të zotërojë njohuri shumë të mira kompjuterike (paketa Microsoft Office);

– të njohuri dhe eksperinecë në menaxhimin e rrjeteve sociale;

– aftësi të mira në komunikim e folur dhe shkruar;

– të jetë fleksibel për angazhime të caktuara brenda kompanisë;

– njohuri të mira të gjuhës Anglisht apo Gjermanisht.

 

Shënim: Të gjithë aplikantët duhet të dëgojnë CV-në në gjuhen shqipe të shoqëruar me fotografi

institutiatc.prishtine@gmail.com

Apliko këtu