www.ofertapune.net Koordinator/e i/e Anëtarëve | PunaIme

Koordinator/e i/e Anëtarëve

Kompania

The Business Club

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

01-03-2023

Data e perfundimit

01-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Rreth Klubit të Biznesit

Klubi i Biznesit siguron të rris bashkëpunimin e sektorit privat me qëllim të rritjes së aktivitetit ekonomik, bashkëpunimit ndërkombëtar, kontributit dhe avokimit të një ekonomie të mirëfilltë të tregut. Tutje, ky Klub ofron trajnime dhe edukim për përmirësimin e suksesit të biznesit të secilit anëtarë, krijon një atmosferë inkurajimi për anëtarët për të bërë biznes me njëri-tjetrin dhe me vendet e tjera Evropiane, shkëmben informacione, rrjetëzimin dhe takime B2B.

Koordinator/e i/e Anëtarëve

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Përgjegjës për promovimin dhe rritjen e anëtarësimit përmes fushatave të marketingut dhe shtrirjes, dhe zhvillimi dhe zbatimi i strategjive për të rekrutuar anëtarë të rinj;
 • Futja e të dhënave të anëtarëve të rinj në platformën e të dhënave;
 • Planifikimi i ngjarjeve dhe organizimi i programeve të reja për anëtarët;
 • Përgjegjës për adresimin e të gjitha pyetjeve, kërkesave për informacion dhe ankesave në lidhje me anëtarësimin;
 • Përpunimi i aplikimeve për anëtarësim, përditësim dhe dorëheqje;
 • Ruajtja dhe përditësimi i të dhënave të anëtarësimit;
 • Asistim rreth aktiviteteve për anëtarët;
 • Grumbullimi i të dhënave, gjurmimi i statistikave të anëtarësimit dhe përgatitja e raporteve;
 • Përgatitja e materialeve të marketingut për anëtarësim;
 • Organizimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve për anëtarët ekzistues dhe akterët e jashtëm, së bashku me koordinatorin e komunikimit;
 • Koordinon iniciativat e anëtarësimit me të gjitha departamentet;
 • Koordinimi me departamentin financiar për të gjurmuar të ardhurat nga anëtarësimi;
 • Çdo detyrë dhe përgjegjësi tjetër siç kërkohet nga mbikëqyrësi.

Kualifikimet

 • Diplomë Bachelor në biznes
 • Eksperiencë të mëhershme në menaxhimin e anëtarëve, shitjes ose rekrutim
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimit dhe shërbimit ndaj klientit
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbale dhe të shkruara
 • Aftësi të shkëlqyera në shërbimin ndaj klientit
 • Njohje të shkëlqyer të gjuhës angleze
 • Patentë shoferi e vlefshme.

Data e skadimit: 13 mars 2023

Aplikoni duke dërguar CV-në dhe Cover Letter në [email protected] dhe duke shënuar në subject titullin e saktë të pozitës për të cilën aplikoni.

Apliko këtu