www.ofertapune.net Kontabilist/e të çertifikuar, Menaxher i shitjes | PunaIme

Kontabilist/e të çertifikuar, Menaxher i shitjes

Kompania

Model Slovenia SHPK

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Fushë Kosovë

Data e publikimit

24/08/2020

Data e perfundimit

31-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Një (1) Kontabilist/e të çertifikuar

Lokacioni: Fushë Kosovë

Kandidati/ja duhet të plotësoj këto kushte:

 • Diplomë në Fakultetin Ekonomik (Financa, banka dhe kontabilitet);
 • Të jetë kontabilist/e i/e çertifikuar;
 • Të ketë së paku 5 vite përvojë pune në lëminë e kontabilitetit;
 • Të ketë aftësi të mira në programe kontabiliteti (veçanërisht në Finabit);
 •  Të ketë aftësi të mira në përdorimin e MS Office (veçanërisht në Excel dhe Word);
 • Të ketë aftësi të mira analitike;
 • Të ketë aftësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryeshme për punë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi me klientët;
 • Të jetë i/e gatshëm/e për të përvetësuar vazhdimisht njohuri dhe shkathtësi të reja në punë.

Përgjegjës/e për:

 • Regjistrimet në kontabilitet, respektivisht faturat shitëse, blerëse, shpenzime, etj;
 • Regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në kontabilitet;
 • Regjistrimin dhe llogarimbajtjen e të dhënave për shitje, blerje, shpenzime etj;
 • Pregatitjen e listave mujore, për punëtorët për pagesat e tyre;
 • Regjistrimin e transaksioneve nga ekstraktet e bankës, menaxhimin e pagesave me arkë;
 • Përgatitja e raporteve mujore për raportim në ATK;
 • Përfaqësimin e biznesit para institucioneve financiare kur kërkohet nga punëdhënësi;
 • Prezentimin e biznesit nëse kërkohet nga kompania,
 • Punë të tjera në lëminë e financave dhe të kontabilitetit me interes për kompaninë.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • CV;
 • Diploma e përgatitjes profesionale;
 • Çertifikatat e kontabilistit;
 • Vërtetimi i përvojës së punës.

Procedura për aplikim:

Të gjitha dokumentet e lartë cekura duhet të dërgohen në këtë adresë: [email protected]  më së largu deri më datë 31.08.2020 në ora 16:00.

————————-

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

 

Një (1) Menaxher i shitjes

Lokacioni: Prishtinë

Kandidati duhet të plotësoj këto kushte:

 • Diplomë në Fakultetin Ekonomik, Fakultetin Juridik, Komunikim Masiv etj;
 • Të ketë përvojë pune në lëminë e shitjes;
 • Të ketë aftësi të mira në përdorimin e MS Office (veçanërisht në Excel dhe Word);
 • Të ketë aftësi të mira analitike;
 • Të ketë aftësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshime për punë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi me klientët.
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera organizative;
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup.

Përgjegjës për:

 • Promovimin e shërbimeve të kompanisë dhe shitje direkte;
 • Hulumtimin e tregut dhe identifikimin e hapësirave të përshtatshme për biznes;
 • Mbajtjen e kontakteve të vazhdueshme me klientët në lidhje me kërkesat e tyre;
 • Organizimin e promocioneve të vazhdueshme si element taktik për të rritur shitjen;
 • Komunikimi dhe bashkëpunim në grup, me ekipin e punës dhe klientët;
 • Komunikimin, prezantimin dhe negocimin me klientët dhe bashkëpunëtorët.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • CV;
 • Diploma e përgatitjes profesionale;
 • Vërtetimi i përvojës së punës.

Procedura për aplikim:

 Të gjitha dokumentet e lartë cekura duhet të dërgohen në këtë adresë: [email protected]  më së largu deri më datë 31.08.2020 në ora 16:00.