www.ofertapune.net Kontabilist/e Financiar/e | PunaIme

Kontabilist/e Financiar/e

Kompania

AB Bajrami sh.p.k

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-09-2023

Data e perfundimit

18-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kompania AB Bajrami Sh.p.k shpall konkurs për 1 vend pune

Pozita: Kontabilist/e Financiar/e

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Regjistrimi I faturave të blerjeve dhe shitjes
 • Ekzekutimi i operacioneve financiare dhe kontabilitetit në baza ditore, mujore dhe vjetore
 • Mirëmbatja e dokumenteve financiare në bazë të kërkesave ligjore
 • Menaxhimi I llogarive të arkëtueshme dhe pagueshme
 • Kooridon barazimin dhe dokumentimin me klientë dhe furnitorë
 • Pergatitia dhe interpretimi i raporteve financiare
 • Të ketë aftësi analitike për zgjidhjen e problemeve.
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura kryen edhe në detyra tjera të kërkuara nga Menaxhmenti

Kushtet për aplikim :

 • Minimum 2 vite përvojë pune
 • Diplomë universitare e fushës përkatëse
 • Njohuri të mira të programeve financiare si dhe MS Excel
 • Njohuri të mira të legjislacionit në fuqi dhe të praktikave të kontabilitetit

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë përmes email [email protected]