www.ofertapune.net Farmacist/e, Teknik/e i/e Farmacisë, Kontabilist/e | PunaIme

Farmacist/e, Teknik/e i/e Farmacisë, Kontabilist/e

Kompania

SF Farmacia

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

23-02-2023

Data e perfundimit

31-05-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Industri Farmaceutike

KONKURS PUNE

Kompani SF Farmacia fton te interesuarit te aplikojne per pozitat e punes (Kontabilist/e, Farmacist/e, Teknik/e  te Farmacise), si me poshte:

1 Farmacist/e

 Kandidati/ja duhet të:   
 • Jetë i/e diplomuar në Farmaci
 • Licenca e punës
 • Eksperiencë pune në barnatore;
 • Aftësi për të punuar i/e pavarur në barnatore
 • Te kenë aftesi të shkelqyeshme komunikuese, organizative dhe raportuese;
 • Të jetë i/e gatshme të punoj në orar me ndërrime në barnatore
 • Njohja e gjuhës se huaj është përparsi
 • Pozitive dhe me energji për punë efektive
 • Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit
 

                   1 Teknik/e të farmacisë

Kandidati/ja duhet të:

Eksperiencë pune në barnatore;

Licenca e punës

Te kenë diplomë nga Fakulteti i Farmacisë respektivisht Shkolla e mesme e Farmacisë;

Te kenë njohuri mbi produktet farmaceutike dhe ato te kujdesit personal;

Te kenë aftesi të shkelqyeshme komunikuese, organizative dhe raportuese;

Te jenë të adaptueshëm për punë ekipore;

Të jetë i/e gatshme të punoj në orar me ndërrime në barnatore

Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit

1 Kontabilist/e

Punet dhe pergjegjesite
 • Regjistrimi i faturave të blerjeve vendore në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjet e tjera te zbatueshme.
 • Mirëmbatja e dokumentacioneve financiare në bazë të kërkesave ligjore
 • Përgatitija dhe menaxhimi i llogarive të arketueshme dhe të pagueshme
 • Regjistron veprimet bankare. Arkes dhe Kontrollon blerje – shitjet ne detaje.
 • Menaxhon llogaritë kontabël dhe kontrollon saktësinë e regjistrimeve kontabël të transaksioneve;
 • Përgatit regjistrimet e pagave dhe pagesave në sistemet e kontabilitetit;
 • Përgatit raporte për deklarimet pranë Administrates Tatimore të Kosovës (ATK);
 • Përgatit raporte në baza Mujore, Tremujore dhe Vjetore për Menaxhmentin;
 • Përgatit Pasqyrat Financiare;
 • Detyra tjera të caktuara nga Menaxhmenti;

 

Kanditi/ja duhet të plotësoj këto kritere:

 • Diplomë Universitare
 • Njohuri të mira të kompjuterit dhe Microsoft Office;
 • Njohuri te mira të ndonjë softuer kontabiliteti/finance (Preferohet Pro-Data)
 • Të ketë përvojë në punë të ngjashme
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter
 • Aftësi të mira në përdorimin e MS Office (veçanërisht exel dhe word)
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze
 • Aftësi të avancuara te komunikimit verbal dhe përmes e-mailit
 • Aftësi analitike në punë
 • Të jetë i/e gatshme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale
 • Aftësi të mira në të shkruar dhe në të folu
 • Dokumentet e kërkuara *CV
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
 •  Referencat e punës

 

Të interesuarit mund të dërgojnë CV (si dhe çdo informacion tjetër që konsideroni të rëndësishëm) në email [email protected]
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë 
Apliko këtu