www.ofertapune.net Konsulent i Lartë Ligjor, Konsulent Ligjor (Junior) | PunaIme

Konsulent i Lartë Ligjor, Konsulent Ligjor (Junior)

Kompania

HELVETAS Swiss Intercooperation

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

23-03-2023

Data e perfundimit

05-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Ligj & Legjislacion

Shpallje për Konsulentë ligjor

 

Programi për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave (DEMOS) i zbatuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation ne Kosovë, shpall konkurs për angazhimin e 2 (dy) konsulentave me orar të plotë me kohëzgjatje prej 1 (nje viti), në zyrën e Sekretarit të përgjithshëm në kuader të Ministrise së Pushtetit Lokal (MAPL) për pozitat:

  • Konsulent i Lartë Ligjor, dhe
  • Konsulent ligjor (junior)

Ju lutem e vizitoni faqen tonë ku mund ta shkarkoni dosjen komplete të këtij konkursi (Termat e References se bashku me instruksionet e aplikimit dhe formën e ofertës financiare) ne: https://helvetas-ks.org/demos/about/announcements/

Ju lutem dergoni CV-në tuaj së bashku me ofertën financiare te [email protected] më së largu deri me 06 Prill 2023  në ora 14:00 CET. Asnjë aplikacion nuk do të merret parasysh pas kësaj kohe.

HELVETAS inkurajon aplikimet nga gratë dhe grupet e margjinalizuara.

Vetëm kandidatët  e suksesshëm do të kontaktohen.

Apliko këtu