Konkurs për rekrutim në Kalanë e Harilaqit (14)

Kompania

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

13/10/2021

Data e perfundimit

22-10-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

MKRS shpall konkurs për rekrutim në projektin “Vazhdimi i punimeve konservuese – restauruese në Kështjellën (Kalanë) Harilaqit – 2021”, për këto pozita:

  • 1 arkeolog këshilltar;
  • 1 konservator – restaurues;
  • 4 mjeshtër konservimi;
  • 8 punëtorë;

Procedurat e konkurrimit:

Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet e interesuar qe i plotesojne kriteret e percaktuara ne konkurs

Shenim: Caktimi i cmimit per mjeshter konservimi bazohet ne tregun e lire te punes.

INFORMATE E PERGJITHSHME PER TE GJITHE KANDIDATET

Data e aplikimit nga data 14.10.2021 Dokumentacioni i kandidateve duhet te dergohet deri me 22.10.2021 ne adresen: Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/Departamenti i Trashegimise Kulturore per projektin e IAK: “Vazhdimi i punimeve konservuese – restauruese ne Keshtjellen (Kalane) Harilaqit – 2021”

Apliko këtu