www.ofertapune.net Komentator/Gazetar ne Programin e Sportit të Artmotion | PunaIme

Komentator/Gazetar ne Programin e Sportit të Artmotion

Kompania

ArtMotion

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

12/08/2020

Data e perfundimit

20-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Media

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Komentator/Gazetar në Programin e Sportit të Artmotion – 1 Pozitë

Vendi i punës: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Komenton ngjarjet sportive me theks të veçantë në basketboll, futboll, hendboll dhe volejboll
 • Si komentues/gazetar multi-funksional, komenton edhe gjitha sportet tjera, sipas nevojës (sporte luftarake, auto-motorsporte, atletikë, not, sportet dimërore,  etj)
 • Prodhon lajme ditore
 • Përgatit materiale promovuese të programeve sportive në Artmotion
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presionin dhe ngarkesë të punës në periudhat e caktuara të vitit kur ka ngjarje të ngjeshura
 • Të jetë fleksibil në ndërrimet e orarit;
 • I raporton kryeredaktorit dhe drejtorit
 • Bashkëpunon ngushtë me kolegët me qëllim të kryerjes së detyrave të përcaktuara në prodhimin e programit sportiv

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme Gazetari dhe Komunikim Masiv)
 • Të ketë përvojë pune në komentime dhe/ose gazetari sportive
 • Aftësi të mira të prezantimit dhe komunikimit;
 • Njohuria e mirë e Gjuhës Angleze e obligueshme
 • Njohuria e gjuhëve të huaja tjera është përparësi

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore;
 • Letër Motivuese;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes e-mailit -postës elektronike, në:

[email protected]

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 20.08.2020, Ora 16:00h.