www.ofertapune.net Kategori Menaxher/e | PunaIme

Kategori Menaxher/e

Lokacioni

Data e publikimit

06-04-2023

Data e perfundimit

31-05-2023

Kategoritë

Kategori Menaxher/e

Detyrat dhe përgjegjesitë:

 • Organizimi i aktiviteteve të ndryshme
 • Përzgjedhja e asortimanit në kategori,
 • Përcjellja e produkteve që menaxhon brenda rrjetit dhe në konkurencë,
 • Negocijimi i kushteve me furnitorë,
 • Përcaktimi i çmimeve të shitjes,
 • Kontrollimi i marzhave të produkteve,
 • Menaxhimi i stokut OFS/OVS,

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë Bachelor ose Master në menaxhment
 • Minimum 4 vite përvojë pune në shitje me pakicë
 • Përvoj e dëshmuar në pozita menaxhuese apo role e ngjashme

Aftësitë dhe Njohuritë:

 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit shitjes dhe negocimit
 • Aftësi në Ms Office Pako
 • Njohja e gjuhës angleze.

Kushtet e përgjithshme:

 • Pagë konkuruese me tregun
 • Bonuse kuartale e vjetore sipas KPI
 • Sigurim shëndetësor .

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në email adresën: [email protected]

Apliko këtu