www.ofertapune.net Kalkulant | PunaIme

Kalkulant

Kompania

Happy Sh.P.K.

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Lipjan

Data e publikimit

09/09/2020

Data e perfundimit

22-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Titulli/Pozita: Kalkulant

Departamenti: Administratë

Vendi/Lokacioni: Lipjan

Bashkëpunon me: Stafin e kompanise dhe i përgjigjet personit udhëheqës të ekipit

Detyrat dhe përgjegjësit:

Kërkohet shfrytëzim të njohurive teknike – admninistrative, përshtatje të shpejtë me detyrat e punës, menaxhim të mirë të kohës dhe zgjidhje efektive të problemeve në departamentin përkatës.

Përgjegjësitë direkte:

 • Kalkulim I faturave burimore (Import-Export,Blerje Vendore,Shpenzime etj) konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetës si dhe raportimi i çështjeve me rëndësi tek udhëheqësi i ekipit,
 • Kalkulimi dhe përgatitja e prodhimit si dhe të gjitha qështjet në lidhje me prodhimin,
 • Krijimin e raporteve të ndryshme sipas kërkesës së udhëheqësit të ekipit
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit
 • Fajllimi I dokumenteve në fajlla të veqantë sipas praktikave më të mira,
 • Përcjellja e stoqeve si dhe përgatitja e porosive për stoqet sipas nevojës për prodhim,
 • Respektimi I hierarkisë së punonjësve në kompani
 • Mbështetje në punët tjera me kolegët që bashkpunon

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale: 

 • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet) – (ose në përfundim të studimeve)
 • Njohuri të mira analitike dhe logjike (statistikë-matematikë elementare)
 • SCAAK – niveli i parë e preferuar
 • Njohja e Gjuhës Angleze (Nivel I komunikimit verbal dhe në të shkruar)
 • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veqant Excel,
 • Njohuri të mira në punën me softwera-t kontabël
 • Njohuri të mira mbi procedurat administrative në departamentin e financave,
 • Aftësi të avancuara të komunikimit verbal dhe përmes e-mailit
 • Aftësi për të punuar vetëm dhe në ambientet e punës në grup me mbështetje minimale,
 • Aftësi të mira në menaxhim të stresit,
 • Aftësi të mira në vetorganizim të punëve ditore, javore, mujore,
 • Aftësi të mira të prezentimit të problematikave në departamentin përkatës,
 • Përvojë në kompani prodhuese do të jetë përparësi,

Cilësi personale: 

 • Të jetë i besueshëm dhe i drejtë.
 • Të jetë i respektueshëm dhe i sjellshëm.
 • Të jetë fleksibil.
 • Të ketë kulturë dhe qasje të mirë ndaj personave me të cilët punon.

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : “ [email protected]” jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën konkuroni.

Praktika do të zgjat tre muaj ndërsa në fund të kësaj periudhe do të bëhet vlerësimi i kandidatëve për vazhdimin e mardhënieve të rregullta të punës.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datë 22 Shtator 2020. 

CV-të e pranuara pas kësaj date nuk do të mirren në konsiderat.