www.ofertapune.net Junior Program | PunaIme

Junior Program

Kompania

Banka për Biznes

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

10-08-2023

Data e perfundimit

30-09-2023

Lloji i orarit

Intern

Kategoritë

Banka

Aplikimi për Programin Junior

Programi Junior ofron mundësi të angazhimit të të rinjëve në trajnim dhe përgatitje profesionale nga stafi i bankës i specializuar në fusha të ndryshme të industrisë. Programi zhvillohet në HR Academy from BPB në Prishtinë, një mjedis inovativ tek i cili ju do të keni mundësinë të mbani një seri të moduleve të trajnimit, të cilat përqendrohen në aftësi të buta dhe profesionale që do t’ju ndihmojnë të zhvilloheni si një punonjës i ardhshëm.

Rotacioni në fusha të shumta është pjesë kryesore e programit me theks të vecant shërbimin ndaj klientëve dhe puna në njërën nga 26 degët tona që i kemi në tërë Kosovën. Për më tepër, në fund të programit të praktikës, do të jetë ceremonia e diplomimit tek e cila ju do të mësoni rreth  mundësive të e angazhimit në bankë.

Ne po mirëpresim aplikantë që kanë për qëllim të zhvillohen duke qenë pjesë e një mjedisi me ritëm të shpejtë të punës. Prandaj, nëse jeni duke studiuar financë, teknologji, matematikë financiare, juridik – për të përmendur vetëm disa – ne jemi shumë të interesuar të dëgjojmë nga ju.

Kriteret e pranimit në program:

  • Studentë i vitit të fundit apo i/e sapo diplomuar (preferohet me notë mesatare mbi 7.5) nga të gjitha vendet e Kosovës;
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese në të folur dhe të shkruar;
  • Të jetë ambicioz/e, i/e hapur për tu zhvilluar dhe të përshtatet në mjedise të reja dhe dinamike;
  • Të punojë në mënyrë të pavarur dhe në ekip;
  • Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të paketës MS Office.

Procesi i aplikimit dhe përzgjedhjes

Për tu bërë pjesë e programit Junior, ju duhet të kaloni në hapat e mëposhtëm:

Hapi 1: Apliko online
Mbushni formularin e aplikimit duke na treguar shkollimin, çdo aftësi tuajën dhe eksperienë pune, praktikë apo antarësime.

Hapi 2: Vlerësimi nga testimi (matematikë dhe logjikë)
Pas aplikimit online në program, ju do të ftoheni në testin numerik dhe logjik i cili mat të kuptuarit e numrave, të dhënave dhe reagimet tuaja në disa prej skenarëve të ndryshëm logjik.

Hapi 3: Intervista grupore

Pas përfundimit të suksesshëm të testit numerik dhe logjik, ju do të ftoheni në një intervistë grupore. Këtu ne ju inkrajojmë të qëndroni vetë-vetja. Ne vërtetë dëshirojmë t’ju njohim, prandaj është më mirë të jeni sa më natyral dhe të diskutoni lidhur me tema të ndryshme në grup.

Hapi 4: Intervista individuale
Nëse keni pasur sukses në fazat e lartë-cekura, do të takoheni me ekipin tonë dhe do të keni mundësinë të merrni edhe përgjigje më specifike për programin.

Hapi 5: Mirësevini në BPB!

Afati i aplikimit është deri me datë: 30 shtator 2023.