www.ofertapune.net Inxhinier/e i/e ndërtimtarisë, Arkitekt/e dhe Asistent/e i/e financave | PunaIme

Inxhinier/e i/e ndërtimtarisë, Arkitekt/e dhe Asistent/e i/e financave

Kompania

Agro Trade Group

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Fushë Kosovë

Data e publikimit

05/09/2020

Data e perfundimit

14-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Kompania: Agro Trade Group
Njësia: Ndërtim
Lokacioni primar i punës: Prishtinë, Rruga B.

Agro Trade Group shpallë konkurs për 3 vende të lira pune: Inxhinier/e i/e ndërtimtarisë, Arkitekt/e dhe Asistent/e i/e financave

Pozita: Inxhinier/e i/e ndërtimtarisë

 • Përgjegjës për mbiqyrjen e vazhdueshme të ekzekutimit të projektit;
 • Menaxhon ekzekutimin e projektit në punishte;
 • Vlerëson dhe rishikon projektet në ekzekutim e sipër;
 • Ndjek grafikun e punimeve dhe raporton te drejtori për ecurinë e punimeve;
 • Bën organizmin dhe kryerjen e të gjitha obligimeve që kanë të bëjnë me departamentin e arkitekturës dhe inxhinierisë;
 • Koordionon punët me stafin e arkitekturës;
 • Zbaton detyra dhe obligime tjera të caktuara nga punëdhënësi.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Diploma e fakultetit të ndërtimtarisë;
 • Përovja e punës së paku 5 vite;
 • Njohuri të mira të punës më kompjuter, me theks të veçant paketa Office, AutoCad etj;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira të prezantimit të kompanisë;
 • Të ketë integritet të lartë profesional dhe etik;
 • Të ketë aftësi për të identifikuar prioritetet;
 •  Referenca nga punët e mëhershme.

Pozita: Arkitekt/e

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 •  Mbikqyrja dhe menaxhimi i ekzekutimit të projektit në teren;
 •  Kontrollë e vazhdueshëme e ecurisë së projektit;
 •  Ndjek grafikun e punimeve dhe raporton te mbikqyrësi për ecurinë e punimeve;
 •  Bën organizmin dhe kryerjen e të gjitha obligimeve që kanë të bëjnë me departamentin e arkitekturës;
 •  Koordinon punët me kontraktorët;
 •  Mbështet sektorin e shitjes gjatë takimeve me klientë;
 •  Zbaton detyra dhe obligime tjera të caktuara nga punëdhënësi.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Diploma e fakultetit të arkitekturës;
 • Përovja e punës së paku 5 vite;
 • Njohuri të mira të punës më kompjuter, me theks të veçant paketa Office, ArchiCad dhe AutoCad;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi shumë të mira kominukese;
 • Të ketë aftësi të mira të prezantimit të kompanisë;
 • Të ketë integritet të lartë profesional dhe etik;
 • Të ketë aftësi për të identifikuar prioritetet;
 • Referenca nga punët e mëhershme.

Pozita: Asistent/e i/e financave dhe administratës

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 •  Regjistrimi i transaksioneve në softwerin kontabël
 •  Konfirmimi i regjistrimeve me dokumentet përkatëse;
 •  Përgatitja e listës së pagesave të faturave dhe dërgimi i listës te personi përgjegjës;
 • Udhëheqja me procesin e administrimit të punëve në administratë;
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit;
 • Krijimin e raporteve të ndryshme sipas kërkesës së menaxherit të financave;
 • Pranimin e kërkesave dhe raportimi te mbikqyrësi;
 • Mirërpret dhe shërben të gjithë blerësit potencial dhe furnitorët;
 • Koordinimin me të gjitha departamentet tjera të kompanisë;
 • Zbaton detyra dhe obligime tjera të caktuara nga punëdhënësi.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Diploma e fakultetit ekonomik;
 • SCAAK, IAAB ose IKAF niveli i parë i përfunduar;
 • Përvoja e punës së paku 2 vite – e preferuar sektori i ndërtimit
 • Njohja e gjuhës angleze;
 • Njohuri të mira të punës më kompjuter, me theks të veçant paketa Office
 • Njohuri në softwerin kontabël – e preferuar Microsoft Dynamic NAV
 • Njohuri të mira të ligjeve tatimore të Kosovës si dhe IFRS;
 • Të ketë aftësi të avancuara komunikuese;
 • Të ketë sjellje shembullore dhe mikëpritëse;
 • Të ketë integritet të lartë profesional dhe etik;
 •  Të ketë aftësi për të identifikuar prioritetet.

Dokumentet e kërkuara:

 • CV në formatin Evropian;
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante;
 • Referencë me punët e mëhershme.

Ju lutem dërgoni dokumentet tuaja në email adresën [email protected] dhe tek rubrika “subject” shkruani Emrin dhe Mbiemrin si dhe pozitën për të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë i hapur deri më 14.09.2020

Vetëm personat që do të përzgjidhen në fazën e parë do të ftohen për intervistim.

Apliko këtu