www.ofertapune.net Ftesë për Trajnim nga Fusha e Sigurisë dhe Shëndetit në punë | PunaIme

Ftesë për Trajnim nga Fusha e Sigurisë dhe Shëndetit në punë

Kompania

Instituti për Politika të Punësimit dhe Sociale

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

21-09-2023

Data e perfundimit

05-10-2023

Kategoritë

TRAJNIM NGA FUSHA E SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË
organizuar nga 
Instituti për Politika të Punësimit dhe Sociale

Përmbajtja e trajnimit:

  • Kombinon teorinë dhe praktikën në menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë.
  • Përmban informacion mbi legjislacionin e sigurisë dhe shëndetit në punë në Kosovë.
  • Trajnimi zhvillohet nga dy trajnerë të specializuar në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.
  • Trajnim me temat kryesore: kuptimi i aksidenteve, roli i kuadrit ligjor, detyrimet dhe këshillimi, natyra e aksidenteve, politika e shëndetit dhe sigurisë, stresi në punë, etj.
  • Mësimet përmbajnë informacion mbi ligjin për siguri dhe shëndet në punë, rolin e Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, dhe detyrimet për punëdhënësit.
  • Përfshin masat parandaluese, bashkëpunimin e punëdhënësve, përdorimin e pajisjeve të punës dhe mjeteve mbrojtëse.

Detajet e Trajnimit:

  • Trajnimi zgjat dy ditë.
  • Vendodhja: Prishtinë.
  • Pjesëmarrësit marrin çertifikatë pjesëmarrjeje në trajnim.

Kontakti për Informacion Shtesë:

Ky trajnim ofron njohuri thelbësore dhe praktika për menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë, duke i përgatitur pjesëmarrësit për të kuptuar dhe zbatuar ligjin dhe masat parandaluese në vendin e punës në Kosovë.