www.ofertapune.net Financier/e | PunaIme

Financier/e

Kompania

Account Work L.L.C.

Telefoni

045/239-777

Lokacioni

Fushë Kosovë

Data e publikimit

18/06/2020

Data e perfundimit

01-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

Account Work L.L.C., shpall konkurs per:


Pozita: Financier/e

Lokacioni primar i punës: MIRADI E ULËT FUSHË KOSOVË

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Regjistrimi i blerjeve dhe shitjeve në sistem;
 • Regjistrimi i bankave në sistem;
 • Regjistrimi i shpenzimeve operative, qirasë, pagave, zhvlerësimit, notave kreditore, notave debitorë dhe parapagimeve;
 • Përgatitja e librave tregtare, konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetës si dhe raportimi i çështjeve me rendësi;
 • Kalkulimi dhe përgatitja e deklarimeve për qira, interes dhe tatime tjera direkte;
 • Krijimi i raporteve te ndryshme sipas kërkesës;
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit.

Njohuritë dhe Shkathtësitë

 • Diplomë Universitare (Fakulteti Ekonomik);
 • Të ketë minimalisht 3 vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, me theks të veçantë Microsoft Office (Power Point, Excel, Word);
 • Të njoh në nivel të avancuar gjuhën Angleze (në shkrim dhe në të folur) njohja e gjuhëve tjera do të jetë përparësi;
 • Njohuri te mira ne punën me softweret kontabel;
 • Aftësi të avancuara te komunikimit verbal dhe përmes e-mailit;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të posedoj patente shofer. Kategoria B;
 • Dokumentet e kërkuara;
 • CV;
 • Referencat e punës.

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: [email protected] dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datë 25.06.2020.

Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.

Nr Kontakti: Tel: +383-45 239-777