www.ofertapune.net Faturiste | PunaIme

Faturiste

Kompania

Climasan

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

08/10/2020

Data e perfundimit

21-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE PËR POZITËN  “Faturiste”

 • Ben kalkulimin e faturave shitëse ne nivel te kompanis, kthimet e mallit dhe levizjet interne
 • Bën monitorimin dhe barazimin e llogarive dhe kontove
 • Ben monitoriin dhe barazimin e stokut
 • Mirëmbanë faturat dhe dokumentet në dosjet përkatëse (arkiva)
 • Sigurohet për plotësinë dhe saktësinë e informatave sipas dokumenteve referuese dhe raporton për çdo parregullsi në mënyrë direkte te pergjegjesi
 • Kryen punë të tjera operative që kërkohen në Departamentin e Financave
 • Ruan sekretet afariste të korporatës (numrin e blerësve, qarkullimin, mënyrën e organizimit, të dhëna të tjera që lidhen me vendin e punës etj.);
 • Bën edhe punë të tjera sipas urdhëresës së drejtorit apo të menaxherit ndaj të cilëve njëherit është edhe përgjegjës për punën e tij.

Kualifikimet për këtë pozitë:

 • Diplomë të Fakultetit Ekonomik,
 • Së paku 1 vite përvojë pune në pozita të përafërta,
 • Të ketë aftësi të shprehura dhe etikë të shkallës së lartë në punë,
 • Njohja e së paku njërës nga gjuhët e huaja konsiderohet përparësi,
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale
 • Dokumentet e kërkuara *CV në format Evropian;
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale;
 • Referencat e punës;
 • Të jetë fleksibil në oraret e caktuara (E Hënë – E Shtune)

Orari i punës:

 • Full time

Vendi i punës:

 • Prishtinë

Të gjithë të interesuarit të dergojnë CV-në e tyre në email adresen [email protected]

Konkursi është i hapur deri me datën 21/10/2020.