www.ofertapune.net Farmacist/e | PunaIme

Farmacist/e

Kompania

Komuna e Malishevës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Malishevë

Data e publikimit

25/06/2020

Data e perfundimit

08-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Drejtori i QKMF-së ”Dr.Shpëtim Robaj” në Malishevë, në bazë të ,Rekomandimit nr.07:71
48.24.06.2020 të Drejtoratit të Shendetsisë dhe MS në Malishevë, nenit 8 të ligjit të punës nr.03L-212 si dhe nenit 4 të udhzimit administrative nr.722017, për rregullimin e procedurave për konkurs në sektorin publik, për plotsimin e vendeve të punës publikon ketë:

KONKURS PUBLIK

1 (nje) Farmacist/e ne Barnatore ne QKMF Malishevë
Niveli I Pages – koficienti 7.20

Detyrat e punës:

 • Organizon, koordinon dhe mbikëqyre punët ne Depo dhe Farmaci.
 • Kontrollon preparatet dhe barërat qe gjinden në Depo, afatet dhe llojet e barërave etj.
 • Mbikëqyre punën e infermierit farmaceutik.
 • Në bashkëpunim me Kryeinfermierin e QKMF-së propozon asgjësimin e barërave dhe preparateve me afat të skaduar.
 • Kryen punë tjera te parapara me ligje.
 • Për punën e vetë i përgjigjet Drejtorit të QKMF-së.

Kushtet e konkursit:

 • Te jetë farmacist i/e diplomuar
 • Të ketë provojë punë një (1) vjeqare (e dëshirueshme).

Dokumentet e nevojshme:

 • Licencën e punës ,
 • Kopjen e Diplomes
 • Certefikatën e lindjes,
 • Certifikatën e Mjekut
 • Certefikatën që nuk është nënë hetime .
 • Kohëzgjatja kontratës
 • Orët javore të punës 40.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data: 24/06/2020 deri me dt: 08/07/2020.

Dokumentacioni dorëzohet në zyren e përsonelit të QKMF-së.

Apliko këtu