www.ofertapune.net Elektricist (1), Saldues (1) | PunaIme

Elektricist (1), Saldues (1)

Kompania

Devolli Logistic System

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

21/08/2020

Data e perfundimit

01-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Devolli Logistic System shpall konkurs pune këto pozita :

Si rezultat i zgjerimit të aktivitetit afarist, Devolli Logistic System fton kandidatë të aplikojnë për vendin e punës si:

ELEKTRICIST ( 1 vend pune )

SALDUES ( 1 vend pune )

ELEKTRICIST:

Vendi i punës: Prishtinë ( terren )

Detyrat  kryesore:

 • Benë rregullimin e instalimeve  të  rrymës  elektrike  mirëmbajtjen e  rrjetit elektrik momentalë.
 • Aktivizimin e  Agregateve  mirëmbajtjen  e  tyre;
 • Eviton defektet  i  cili  vjen  nga ngarkesat e  mëdha të  shfrytëzimit  të  rrjetit  elektrik;
 • Ndërron pajisjet elektrike që nuk funksionojn dhe i zëvendëson  me pajisje  të  reje  elektrike;
 • Ndërrimin siguresave,ndërrimin e prizave  ndërrimin e ndërprerësve rregullimin e disa  pajisjeve  qe  janë  te  prishura   ne  Kuzhinë, Lavanteri si  dhe  mirëmbajtjen  e  ndriçimit etj;
 • Kryen në mënyrë  aktive regjistrimin e  të  gjitha  mjeteve dhe furnizimeve;
 • Kryen edhe pune tjera te kërkuara nga udhëheqësi i njësisë.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Shkollimi i mesëm, drejtimi Elektricist;
 • Së paku (2)  dy vite  përvojë;
 • Trajnime në lëmin përkatëse.
 • Mosha e preferuar deri në 40 vjeç

SALDUES:

Vendi i punës: Prishtinë dhe terren

Deturat kryesore:

 • Të ketë përvojë ne pune me metal ,si prerja, saldimi,brusitja etj.
 • Të njohë punën me CO2 dhë të jëtë saldues I përpiktë duke qenë se do të punojë interier (tavolina,rafta metali ,etj)
 • Të ketë aftësi të lexojë dhe të kuptojë vizatimet .
 • Të jetë kreativ dhe të ketë interes për punë artistike.
 • Të jetë i motivuar për punë,fleksibil dhe të ketë aftësi të punës nën stress
 • Të ketë aftësi e gatishmëri të punojë në grup si pjesë e ekipit

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin përmes e-mail adresës elektronike në: [email protected].

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 19 Gusht 2020 deri me 01 Shtator 2020.

Apliko këtu