Edukatore për grupmoshën 0 – 3 vjeçare

Kompania

IP Tung Mami

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

07/10/2021

Data e perfundimit

15-10-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Pozita: Edukatore për grupmoshën 0 – 3 vjeçare.

Aplikuesja duhet të ketë të përfunduar:

– Fakulteti i Edukimit – programi katërvjeçar i nivelit bachelor për edukim parashkollor.

– Fakulteti  i Edukimit – programi katërvjeçar i nivelit bachelor për edukimin në fëmijërinë e hershme 0 – 3 vjeç.

– Shkolla e lartë Pedagogjike ,drejtimi për edukatore.

– Shkolla e mesme e mjekësisë – drejtimi infermiere edukatore

– Shkolla e mesme e mjekësisë – drejtimi i pediatrisë / ose i mjekësisë/ ose të mjeksisë së përgjithshme.

Informata të sakta dhe të vërteta do të konsoderohen ato që janë të dokumentuara. Përparësi kanë kandidatet që kanë 3 vjet përvojë pune në fushën e edukimit parashkollor.

Aplikimi bëhet në mënyrë elektronike në email:tungmami2020@gmail.com

Apliko këtu