www.ofertapune.net Edukatore (4) | PunaIme

Edukatore (4)

Kompania

Akademia e Fëmijëve LAPSI

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15-03-2023

Data e perfundimit

15-04-2023

Lloji i orarit

Full Time

KONKURS PËR VEND TË LIRË TË PUNËS

Pozita: (2) Edukatore për grup moshën 0-3 vjeç  me orar të plotë të punës

Pozita (2) Edukatore për grup moshën 3-6 vjeç  me orar të plotë të punës

 

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kanditatëve

Kushtet dhe kualifikimet për pozitat e lartëcekura janë:

 • Fakulteti i edukimit, programi Edukimi në fëmijërinë e hershme 0-3 vjeç;
 • Fakulteti i edukimit, programi Edukimi në fëmijërinë e hershme 3-6 vjeç;
 • Fakulteti i edukimit- programi Parafillor
 • Shkolla e e mesme e mjeksisë – drejtimi i përgjithshëm
 • Shkolla e e mesme e mjeksisë – drejtimi pediatri

Aplikacioni i kompletuar duhet të ketë këto dokumente:

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (të noterizuara);
 • CV Personale;
 • Kopjet e dëshmisë së punësimeve paraprake;
 • Rekomandohen: kopjet e çertifikatave të trajnimeve paraprake;
 • Çertifikatë që nuk jeni nën hetime jo më e vjetër se 2 muaj;
 • Përvojë e punës së paku 1 vit
 • Të jetë e besueshme dhe e përgjegjshme për punën me fëmijë

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në e-mail adresën  [email protected]

Për intervistë do të ftohen kandidatet të cilët i plotësojnë më së miri kushtet sipas konkursit.

Konkursi është i hapur nga data 15.03.2023  deri më 15.04.2023.

Apliko këtu