www.ofertapune.net Edukatore | PunaIme

Edukatore

Kompania

Kids Club

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

06-03-2023

Data e perfundimit

26-03-2023

Lloji i orarit

Full Time

KONKURS

Kopshti i fëmijëve Kids Club shpall konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Edukatore per grupmoshën 2-3, orar i plotë dhe gjysëm orar
 • Edukatore per grupmoshën 3-4, orar i plotë dhe gjysëm orar

Kualifikimet e nevojshme:

 • Fakulteti përkatës (Fakulteti i Edukimit – programi parashkollor; Shkolla e Lartë Pedagogjike – drejtimi për edukatorë; Fakulteti Filozofik – dega e pedagogjisë; Fakulteti i Shkencave Sociale – programi përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve)
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për Edukator/e:

 • Mbështetje për mirërritjen e fëmijëve në aspektin fizik, social, emocional, mendor
 • Mësimin e rregullave dhe bashkëpunimin në grup;
 • Fitimin e etikës së të ngrënit dhe shprehive të vetushqyerjes tek fëmijët;
 • Kujdes të veçantë për fëmijët me vështirësi të caktuara fizike, psikologjike dhe mendore;
 • Raportimi i çfarëdo shqetësimi për zhvillimin apo shëndetin e cilitdo fëmijë
 • Ndërtimi i raporteve dhe komunikimit profesional miqësor dhe bashkëpunues
 • Të edukoj fëmijën si një qenie të shoqërueshme dhe të aftë, që të krijojë marrëdhënie me të tjerët
 • Të kontribuojë në edukimin dhe formimin e individit të lirë, të përgjegjshëm dhe pjesëmarrës

Mënyra e aplikimit:
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në e-mail,[email protected] dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në
 • Diplomën universitare
 • Trajnime dhe certifikime
 • Dokument identifikimi
 • Dokumente tjera përcjellëse

KIDS CLUB

Email: [email protected]
Kontakti: +38345705434
Adresa: Bajram Kelmendi, 153, Prishtinë
Facebook: https://www.facebook.com/kidsclub.info/
Instagram: kopshtikidsclub_

Apliko këtu