www.ofertapune.net Drejtor/e i/e Programit të Edukimit | PunaIme

Drejtor/e i/e Programit të Edukimit

Kompania

BONEVET

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

31-07-2023

Data e perfundimit

01-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

BONEVET kërkon profesionistë dhe entuziastë për punë që t’i bashkangjiten ekipit tonë në pozitën Drejtor/e i/e Programit të Edukimit. Kjo pozitë e punës hapet me orar të plotë, me prezencë fizike në një nga qendrat e rrjetit BONEVET.

Konkursi i punës është i hapur për të gjithë, pavarësisht vendbanimit.

Në BONEVET bëheni pjesë e një organizatë me mision të qartë dhe të përbashkët, dhe punoni në një ambient frymëzues, atraktiv dhe modern, krahas ekipit profesional dhe përkrahës. BONEVET ofron kushte optimale të punës me benefite të shumta, me mundësi shtesë për zhvillim, trajnim dhe rrjetëzim.

Programi i Edukimit në BONEVET është programi kryesor i organizatës dhe përfshin klasat (5-14 vjeç), trajnimet profesionale (15+) dhe të gjitha aktivitetet tjera edukative. Për më shumë informata rreth programit të Edukimit, vizitoni website dhe mjetet tjera informuese të BONEVET.

Prapavija profesionale dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë Master në edukim, apo fusha të ngjashme. Diploma universitare e nivelit Bachelor me përvojë të konsiderueshme relevante mund të merret në konsideratë.
 • Përvojë të mëparshme prej 3+ vitesh në menaxhim të programeve të edukimit.
 • Njohuri të fushave të zhvillimit të kurrikulave inovative, hulumtimit dhe implementimit të tyre.
 • Njohuri të thella të metodologjive të mësimit dhe zhvillimit të programeve të edukimit.
 • Aftësi organizative dhe menaxheriale të shquara për të planifikuar, koordinuar dhe monitoruar aktivitetet e programit të edukimit.
 • Pasion për edukimin dhe aftësi udhëheqëse për të motivuar, frymëzuar dhe mbështetur ekipin e edukimit.
 • Aftësi të menaxhimit të buxhetit dhe të planifikimit financiar për programin e edukimit.
 • Mendim kreativ dhe aftësi për të sjellë ide të reja dhe zgjidhje të shkathta në fushën e edukimit.
 • Njohuri për standardet dhe proceset e akreditimit në sektorin e edukimit, veçanërisht në Kosovë.
 • Kuptim të masave dhe protokolleve të sigurisë relevante për mjediset e programeve të edukimit.
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze dhe shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi në përdorimin efektiv të mjeteve dhe platformave digjitale.

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

1.Planifikimi dhe strategjia

 • Udhëheq zhvillimin, projektimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të kurrikulave dhe aktiviteteve përkatëse të programit të Edukimit në BONEVET.
 • Krijon dhe mbikëqyr planin vjetor të buxhetit për programin e Edukimit.
 • Krijon partneritete strategjike me organizata të tjera të edukimit dhe institucione të akademisë për shkëmbim të njohurive dhe bashkëpunim.

2. Monitorimi dhe vlerësimi

 • Analizon dhe vlerëson rezultatet e programit të Edukimit për të siguruar përmirësim të qëndrueshëm.
 • Monitoron dhe raporton për performancën dhe përparimin e programit të Edukimit te drejtoret/ët e qendrave të BONEVET.

3. Zhvillimi dhe implementimi i programit të Edukimit

 • Përpilon dhe implementon trajnimet e ekipit të programit të Edukimit.
 • Identifikon dhe fut në përdorim mjete digjitale që organizojnë dhe pasqyrojnë statistikat dhe të dhënat tjera bazë për vendimmarrje.
 • Bashkëpunon me ekspertë të fushës dhe palë të interesuara për të siguruar që kurrikulat përputhen me standardet industriale, qëllimet edukative dhe nevojat e pjesëmarrësve.
 • Udhëheq dhe asiston në rekrutimin e ekipit të edukimit në bashkëpunim me menaxherët përkatës, në koordinim me partnerët rekrutues (Universitete, etj.)
 • Bashkëpunon me psikologët e qendrave për sigurimin e cilësisë së programeve të Edukimit dhe koordinimin e instrumenteve për matjen e cilësisë.
 • Zhvillon dhe implementon programet e trajnimeve profesionale me fokus në kërkesat e tregut dhe ndryshimet globale.
 • Bashkëpunon me partnerë/biznese lokale për punësim të pjesëmarrësve të trajnuar.
 • Udhëheq procesin e akreditimit të programeve edukative të cilësuara si të nevojshme për akreditim në institucione vendore dhe ndërkombëtare.

4. Promovimi i programeve

 • Identifikon dhe merr pjesë në konferenca dhe evenimente për promovimin e programit të Edukimit dhe ndarjen e njohurive me profesionistë të fushës së edukimit.
 • Bashkëpunon me ekipin e marketingut dhe komunikimit për të krijuar përmbajtje dhe materiale për promovimin e programit.

5. Politikat dhe siguria

 • Zhvillon dhe zbaton politikat dhe procedurat për sigurimin e mbrojtjes së fëmijëve dhe sigurisë së pjesëmarrësve në programin e Edukimit.

6. Financimi dhe projektet

 • Asiston në projekt propozimet për ngritjen e fondeve për programin e Edukimit në qendrat përkatëse, dhe përfshirja konsultative gjatë përpilimit të projekt propozimeve për programin Edukimi.

Data e fundit për aplikim: 20 gusht 2023, ora 23:59.

*Për të fituar çasje në formën e aplikimit në linkun më poshtë ju duhet të keni një llogari në Gmail.

Nëse keni problem me aplikimin apo ndonjë problem teknik, na shkruani në [email protected]