www.ofertapune.net DIZAJNER GRAFIK | PunaIme

DIZAJNER GRAFIK

Kompania

Artmotion Sh.P.K.

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

17/08/2020

Data e perfundimit

25-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

IT & Dizajn

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës,

 1. DIZAJNER GRAFIK

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përgatit grafiket për “indoor” dhe “outdoor”;
 • Përgatit promocionet ditore, javore dhe mujore;
 • Paraqet në mënyrë ilustrative konceptet dhe dizajnet e materialeve të kërkuara;
 • Raporton në baza ditore tek udhëheqësi;
 • Përmbush kërkesat relevante ligjore siq janë liria e informimit dhe konfidencialitetit;
 • ​Bashkëpunon ngushtë me kolegët dhe zhvilluesit tjerë në kompani;

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • ​Kandidatët preferohet që të kenë diplomë Universitare në fushën e dizajnit grafik;
 • Të ketë minimum 2 vjet pervojë pune në fusha relevante si advertising, social media, brand identity design;
 • Të jetë kreativ/e për të prodhuar ide dhe koncepte të reja;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të programeve për dizajnim Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator si dhe të HTML5, CSS3, Ajax dhe Javascript.
 • Të ketë njohuri të mirë të gjuhës Angleze (në shkrim dhe në të folur)
 • Të jete i/e aftë të punoj në grup dhe punë individuale.
 • Aftësi të punojë nën presion, në një ambient dinamik pune

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore – universitare;
 • Portfolion
 • Letër Motivuese;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes e-mailit –  postës elektronike, në:

[email protected]

Aplikimet e pa kompletuara si dhe pa përvojën e punës nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 25.08.2020, Ora 16:00h.