www.ofertapune.net Depoist | PunaIme

Depoist

Kompania

Kujtesa

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

06-09-2023

Data e perfundimit

04-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kujtesa Net SH.P.K shpall konkurs për vend te lirë pune në pozitën:

Pozita : Depoist

Vendi I punes : Prishtine

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mban evidencë për të gjitha hyrjet dhe daljet e mallit nga depo,
 • Pranimin dhe dorëzimin e porosive,
 • Raporton tek menaxheri çdo ditë,
 • Mban përgjegjësi për stokun që i ngarkohet,
 • Zbaton të gjitha detyrat tjera që lidhen me Depo.

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Kërkohen minimalisht 6 muaj eksperiencë pune,
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve të paketës Office (Excel i domosdoshem),
 • Të jetë i aftë të punojë nën presion dhe të jetë i gatshëm te punoj me orar fleksibil,
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferuar),
 • Të ketë leje qarkullimi të kategorisë B.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto
dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Ftohen të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre bashkë me letër referencat permes butonit APLIKO KËTU ose në email: [email protected] nga 05.09.2023 deri më datë 19.09.2023. Vetëm kandidatët që do
përzgjedhen në listën e ngushtë do kontaktohen.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?