Asistente në Shitje, Arkatare, Menaxhere

Kompania

NT Charlie

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15/09/2021

Data e perfundimit

13-10-2021

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Butiku Charlie ne Grand Store hap konkurs për vend të lirë pune, për:

Asistente ne Shitje
Arkatare,
Menaxhere.


ASISTENTE NE SHITJE

Kualifikimet: 

 • Të jetë person i/e motivuar dhe i/e inspiruar për punë.
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe adaptimi ndaj nevojave të klientit.
 • Preferohet njohja e gjuhës Angleze.
 • Te jete ambicioz/e dhe me pervoje pune ne shitje

Mënyra e Aplikimit: 

Dërgoni CV-në tuaj në e-mail hr.charlie@grandstore-ks.net duke shkruar në subjekt:

EMRI, MBIEMRI – ASISTENTE NE SHITJE.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

Vendi: Qendra Tregtare “Grand Store” Veternik-Prishtine.


ARKATARE

Kualifikimet: 

 • Të jetë person i/e motivuar dhe i/e inspiruar për punë.
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe adaptimi ndaj nevojave të klientit.
 • Preferohet njohja e gjuhës Angleze.

Mënyra e Aplikimit: 

Dërgoni CV-në tuaj në e-mail: hr.charlie@grandstore-ks.net duke shkruar në subjekt: EMRI, MBIEMRI – ARKATARE

– Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

– Vendi: Qendra Tregtare “Grand Store” Veternike-Prishtine.


MENAXHERE

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Organizimi i punës dhe motivimi i punonjësve, në mënyrë që të bëhet e mundur rritja e shitjeve ditore dhe realizimi i objektivave;
 • Të siguroj zbatimin e rregullores së punës nga punonjësit (kodin e veshjes, respektimi I orarit, mbajtja e pergjegjesis etj);
 • Përgjegjës për trajnimin e stafit të ri me qëllim përmirësimin e teknikave të shitjes dhe kujdesit ndaj klientit;
 • Mbikëqyrë dhe vëzhgon të gjitha aktivitetet e blerjes dhe shitjes;
 • Menaxhon furnizimin e stokut;
 • Organizon dhe monitoron vendosjen e produkteve në rafte në mënyrën e duhur dhe sipas koncepteve;
 • Përgaditë oferta dhe kampanja të ndryshme, ditore, javore, dhe festave zyrtare;
 • Shqyrton dhe trajton ankesat e klientëve, komentet dhe sugjerimet e tyre;
 • Raportimi korrekt dhe në kohë tek eprorët;
 • Kryen detyra tjera te caktuara nga mbikëqyrësi;

Kriteret :

 • Diplomë universitare;
 • Aftesi shumë të mira komunikuese dhe menaxhuese;
 • Aftesi për punë kolektve dhe shkathtësi për punë dinamike;
 • Të jetë flkesibile për zgjedhjen e problemeve;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikative dhe negociuese;
 • Të kenë njohuri të gjuhës Angleze;
 • Përvoja e punës është përparesi;

Mënyra e Aplikimit: 

Dërgoni CV-në tuaj në e-mail: hr.charlie@grandstore-ks.net duke shkruar në subjekt: EMRI, MBIEMRI – MENAXHERE

– Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

– Vendi: Qendra Tregtare “Grand Store” Veternike-Prishtine.


Afati i fundit per aplikim: 13 Tetor, 2021

Apliko këtu